Kariérové poradenství a koučování

 • Vzdělávání |
 • Kariérové poradenství a koučování
 • Kariérové poradenství a koučování

  Akreditace MŠMT DVPP č.j.: MSMT-28358/2017-2-1196

  Časová dotace: 80 výukových hodin

  Výukový cíl: Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství.

  Semináře probíhají interaktivní formou – poradenské a koučovací techniky, které si účastníci vyzkouší sami na sobě proto, aby byli schopni aplikovat je ihned do své praxe, metodický rozbor prezentovaných technik a jejich trénink, dále využíváme moderované diskuze, modelové situace, brainstorming, skupinové práce.

  Co říkají o kurzu Kariérové poradenství a koučování účastníci?

  "Milí kariérní, výchovní a jiní poradci. Chcete-li se naučit nové kreativní techniky kariérního poradenství, pak tento kurz doporučuji. Naučila jsem se pracovat s obrazy, barvami a kartami, které už používám v praxi a studenti je mají rádi. Naučíte se ptát tak, abyste zjistili, jaké jsou skutečné silné stránky klientů a co by chtěli v životě dělat a
  hlavně, aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí i za svou kariéru.
  Lenka z Poradenského centra Ostravské univerzity. "

  "Odnáším si zajímavé techniky a nový pohled na svojí sebereflexi. Přínosem byla práce s kartami, prostor pro sebereflexi a čas strávený s lidmi, kteří chtějí objevovat svoje možnosti. Seminář naplnil moje očekávání. Jen tak dále :)"

  "Moc děkuji za krásně strávený den! Super atmosféra komorního prostředí, profesionalita lektora, informace o materiálech, ze kterých mohu čerpat při dalším studiu."

  "Děkuji za skvělý přístup a uvědomění, že i učitelé si občas chtějí hrát :) Odnáším si uvědonění svého potenciálu, nové metody, které mám chuť zkusit se svými žáky, vědomí o literatuře, inspiraci a prožitky."


  Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi). Jde o půlroční kurz kariérového poradenství a koučinku. Kurz obsahuje:

  • vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách),
  • supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (1 výukový závěrečný den),
  • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
  • závěrečné prezentace.

  Účastníci budou vybaveni:

  • pracovními listy ve formě ppt obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžejní body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma.
  • pracovní listy jako úkol k tématu Osobního portfolia k vypracování před seminářem.

  Dále účastníci obdrří metodické manuály (vždy po ukončneí daného semináře):

  • Kariérová poradce jako kouč
  • Kariérní strom
  • Model GROW
  • Osobní portfolio
  • Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání
  • Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu
  • Pracovní pohovory

  Bonusem pro účastníky je:

  • možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

  Obsah:

  Téma výcviku Náplň
  Základy koučování v kariérovém poradenství, poradenský rozhovor
  1. Filozofické základy a principy kariérového poradenství a koučování
  2. Způsob vedení poradenského rozhovoru koučovacím způsobem - práce se škálou
  3. Kariérní strom jako komplexní poradenská technika zahrnující práci se zdroji klientů/žáků, motivací, hodnotami, úspěchy, plánováním akčních kroků
  4. Osobnostní typy klientů, teorie RIASEC

       Příklady technik, které jsou součástí Kariérního stromu:

  • Manažer/ka vlastní kariéry - tvorba akčního plánu 
  • Sebepoznávací techniky pro ujasnění si silných stránek a prostoru pro rozvoj
  • Kariérní karty v kontextu teorie profesní orientace RIASEC
  • Koučovací karty
  • Projekty, aktivity, kvality dle Thomase Dienera
  • Kariérní kompas
  Pedagog jako kariérový poradce a kouč, osobnostní typy žáků
  1. Model GROW jako základní struktura vedení poradenského a koučovacího procesu - trénink
  2. Na řešení zaměřený rozhovor 
  3. Koučovací přístup jako způsob komunikace a jeho využití při jednorázové krátké komunikaci s klienty/žáky, rodiči
  4. Reflektování a zapojení rodičů do poradenského procesu
  Typy koučovacích rozhovorů v KP a integrace směrů
  1. Osobní portfolio - jeho příprava, techniky pro efektivní zpracování (zpětná vazba, zpracování CV, motivačního dopisu, vlastní prezentace, příprava na pracovní pohovory)
  2. Techniky hledání zaměstnání vč. moderních nástrojů jako FB, LinkedIn
  3. Sebepoznávací technika: Cesta životem a kariérou
  4. Designování kariéry: Prototypy budoucnosti
  Kariérový koučink, koučovací a poradenské techniky
  1. Vedení koučovacích rozhovorů integrujícím způsobem (NLP, systemika, hodnotový koučink)
  2. Motivace, práce s vizí, stanovování kariérních cílů
  3. Rozhodovací techniky a jejich trénink:
  • Karteziánské kvadranty
  • Kolo kariérní rovnováhy
  • Time-line
  • Neurogické úrovně dle M.H.Ericksona
  • Energetický kotel
  Podněcování osobnostního potenciálu žáků, supervize závěrečných prezentací
  1. Podněcování osobnostního potenciálu klientů - metodiky nácviku Prezentačních a komunikačních dovedností, Pracovní pohovory
  2. Koučovací a poradenská technika: Mentální mapování
  3. Supervize vlastní poradenské práce: prezentace účastníků

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  Cena:

  • 26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
  • Zájemci s financováním v rámci projektu Šablony obdrží po přihlášení fakturu na celou částku kurzovného, ostatní zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 3.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením).Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.  Změna jmen účastníků je přípustná. 
  • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu na základě vystaveného daňového dokladu
  • Možnost množstevních slev

  Harmonogram výcviku KPaK 1 Brno 2018

  Téma výcviku Termín/ Google kalendář
  Základy koučování v kariérovém poradenství, poradenský rozhovor 25.04. - 26.04.2018
  Pedagog jako kariérový poradce a kouč, osobnostní typy žáků 16.05. - 17.05.2018
  Typy koučovacích rozhovorů v KP a integrace směrů 20.06. - 21.06.2018
  Kariérový koučink, koučovací a poradenské techniky 05.09. - 06.09.2018
  Podněcování osobnostního potenciálu žáků, supervize závěrečných prezentací 10.10. - 11.10.2018

   

  Harmonogram výcviku KPaK 2 Ostrava 2018

  Téma výcviku Termín/ Google kalendář
  Základy koučování v kariérovém poradenství, poradenský rozhovor 27.08. - 28.08.2018
  Pedagog jako kariérový poradce a kouč, osobnostní typy žáků 01.10. - 02.10.2018
  Typy koučovacích rozhovorů v KP a integrace směrů 22.10. - 23.10.2018
  Kariérový koučink, koučovací a poradenské techniky 26.11. - 27.11.2018
  Podněcování osobnostního potenciálu žáků, supervize závěrečných prezentací 07.01. - 08.01.2019

   

  Zahájení obvykle 9:00, od 8:30 prostory zpřístupněny, ukončení 16:00, tj. 8 vyučovacích hodin/den. 

  Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO - Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a také kurzem Koučování týmu, případně využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

  Pro přihlášení využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty