Skupinová supervize koučů a poradců

 • Supervize |
 • Skupinová supervize koučů a poradců
 • Skupinová supervize koučů a kariérových poradců

  Zveme kouče a kariérové poradce ke skupinovému sdílení zkušeností a hledání nejvhodnějších cest pro svou další práci s klienty či osobního profesního rozvoje. Výhodou skupinové supervize je inspirace postupy a myšlenkami kolegů, získání neocenitelných kontaktů a zkušeností z praxe.

  Cíl supervize:

  • Osobnostně profesní rozvoj - učení se a inspirace
  • Sdílení zkušeností
  • Ujasnění si dalšího postup práce s klientem (u případové supervize)

  Průběh supervize:

  • Sbírání případů a námětů k supervizi* 
  • Projektování supervizního setkání
  • Společná práce na jednotlivých tématech za využití technik skupinové supervize, např. Balint, H.Anderson, reflektující tým a další
  • Diskuse  
  • Shrnutí a závěr

  * Prosíme o zaslání krátké informace o případu/tématu/zakázce, např. o čem Váš případ je, o čem uvažujete, co byste potřebovali řešit apod. 2 dny před konáním supervize na e-mail sylvie.navarova@smrov.cz

  Obvyklá témata:

  • kazuistika, práce s klientem/klienty,
  • ujasnění si metodiky, technik,
  • hranice koučování a terapie,
  • specifika on-line konzultací,
  • identita kouče / kariérového poradce a další směřování,
  • sebeprezentace jako kouče / kariérového poradce na trhu.

  Těšíme se na vaše obvyklá i neobvyklá témata!

  Supervize se samozřejmě můžete účastnit i bez vlastní zakázky a získat tak inspiraci a učit se z příběhů ostatních.
   
  Těšíme se na vás!
   
  Přihláška (pro slevu uveďte prosím absolvovaný výcvik či členství v AIK):

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty