Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování |
 • Lektoři kurzu koučování
 • PhDr. Sylvie Navarová

  Sylvie Navarováý

  Systemický a integrativní kouč.

  Je jednatelkou Školy manažerského rozvoje s.r.o. 

  Během studia personálního managementu (Bc.) a psychologie (Mgr., PhDr.) působila 9 let v oblasti HR v obchodních a výrobních firmách. Od roku 2005 se věnuje vzdělávání dospělých, je majitelkou vzdělávací a konzultační společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o. a garantem personální agentury. Zaměřuje na rozvoj kompetencí v oblasti managementu a koučinku. Současně působí jako kouč, terapeut a supervizor. Externě přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci témata z oblasti psychologie práce a personalistiky. Publikuje články z praxe vzdělávání dospělých, společenské odpovědnosti firem, aktuálních otázek pedagogicky, psychologie a profesního poradenství a z oblasti personalistiky a koučování. Od roku 2010 se věnuje systemickému koučování, absolvovala výcvik u INSTITUTu S&K HERMÉS Praha Systemické koučování a supervize. V současné době vede rozvojové kurzy, koučink a koučování týmu např. pro společnost UNEX a.s., TAXPOINT s.r.o., Huisman konstrukce Sviadnov, společnost DHL a akreditované koučovací výcviky Intergrativní kouč, Interní kouč a Koučink ve výchově a vzdělávání. Vede individuální koučinky a koučování skupin v sociálních službých, školách a dětských domovech. S projektem Kariérový koučink do škol získala Národní cenu kariérového poradenství 2013 a projekt "DELTA - Jsem na křižovatce a mám možnost volby" byl Národní cenou kariérového poradenství oceněn v roce 2015. Je členkou Asociace integrativních koučů. 

  Přednášku pro studenty na téma Základy koučování a kariérový koučink si můžete pustit zde.

  Další autorské články a rozhovory pro média si můžete přečíst zde.

  nahoru

  PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  Jana Zouharová

  Titul PCC (2013-2016, ICF), EPMC (Erickson College).

  Ericksonovský a výkonový kouč. 

  Je absolventkou psychologie na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr., PhDr., Ph.D.) a od roku 2006 se věnuje jak psychologické práci, tak vzdělávání dospělých. V minulosti pracovala také jako vysokoškolská učitelka, v současné době vede několik projektů zaměřených na koučink, poradenské, terapeutické a vzdělávací služby. Koučinku se aktivně věnuje od roku 2009, je absolventkou kanadské Erickson College International s certifikací Erickson Certified Professional Coach, a mnoha dalších výcviků a kurzů zaměřených na koučování. V roce 2013 získala certifikaci jako profesionální kouč ICF (PCC - 2013 - 2016). Je členkou Asociace integrativních koučů

  Je autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství.

  nahoru

  Mgr. Jana Mynářová

  Jana Mynářová

  Titul ACC (ICF).

  Všímavý kouč a překladatel

  V roce 2000 ukončila magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno a od roku 2009 postgraduálně studuje pedagogickou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala 850 hodin výcviku v terapii všímavostí a absolvovala kurz Presence-Based Coaching vedený Dougem Silsbeem v Severní Karolíně, USA. V současnosti rozvíjí v České republice směr nazvaný Všímavý koučink (Mindful Coaching) a z angličtiny přeložila knihu The Mindful Coach vydanou v roce 2012 nakladatelstvím Maitreia. Spolupodílí se na vedení výcviku v integrativním koučinku ve Škole manažerského rozvoje. Je certifikovaným profesionálním koučem ICF (ACC) a členkou Asociace integrativních koučů.

   

  nahoru

  Mgr. Břetislav Kantor

  Břetislav Kantor

  Systemický kouč a supervizor

  V oblasti vzdělávání dospělých a poradenství působí již od roku 2009, na vedoucích pozicích v neziskovém sektoru pracuje od roku 2009 (zpracování metodických postupů práce; mentoring podřízených; vedení, zpracování a fundraising projektů; komunikace s donátory apod.). Koučování a supervizi se věnuje od roku 2015.

  Vystudoval sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). Dále absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod, 2009-2012) a absolvuje komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ (500 hodin, 2015-2017).

  Je místopředsedou a spoluzakladatelem Sagittas group, z.s. - Institutu supervize, koučinku, terapie a vzdělávání. Je také předsedou odborné sekce A.N.O. pro oblast patologického hráčství.

   

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty