Supervize & Mentoring

Supervize a mentoring

Cílem supervize a mentoringu je rozvíjet profesní dovednosti klientů, rozvíjet vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.

Rozdíl ve vedení supervize a mentoringu:

Supervize i metoring má individuální formu rozhovoru mezi supervizorem/mentorem a supervidovaným/menteem. Supervize pak mohou mít také skupinovou podobu otevřeného dialogu všech zúčastněných k případům (případová supervize) nebo k rozvoji pracovního týmu (týmová supervize).

V rámci supervizí využíváme koučovací přístup ke klientovi vycházející ze systemického koučování a smýšlení o druhém člověku, techniky hodnotového koučování (logické úrovně, proces vize - realita - kritika) a formu Balintovské skupiny - kolegiální poradenství. Supervize jsou prioritně vedeny formou otázek. 

V rámci metoringu využíváme zejména model GROW a využíváme své specializace pro poskytování doporučení k rozvoji klientů. Oblasti, na které se specializujeme: kariérové poradenství, koučování, vedení hodnotících pohovorů, přijímací řízení a péče o zaměstnance, motivace zaměstnanců, hledání zaměstnání.

Supervize a mentoring vedou:

PhDr. Sylvie Navarová zapsaná v seznamu supervizorů zde, integrativní kouč, Ericksonovský terapeut a systemický supervizor

PhDr. Jana Zouharová, PhD., PCC (2013 - 2016, ICF), EPMC (Erickson College), integrativní kouč, Ericksonovaký terapeut

Mgr. Jana Mynářová - všímavý kouč a terapeut

Supervize zvyšuje kvalitu práce supervidovaného zaměřením na průběh (proces) jeho práce a účinnost práce supervidovaného s klienty díky zaměření se na cíl. Supervize umožní bezpečné prostředí pro sdílení představ, emocí, názorů a stanovení jasných hranic týmové spolupráce.

Poskytujeme supervize:

 • koučům, poradcům a lektorům
 • sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách
 • pedagogickým pracovníkům, pracovníkům dětských domovů

supervize

Cena supervize v pracovnách CETERAS (Ostrava, Brno):

 • 1.200,- Kč/hod. s poslechem nahrávky (např. při supervizi koučovací práce klientů kurzů)
 • 1500,- Kč - 3.500,- Kč/hod. dle typu zakázky

Supervize a mentoring profesionálů jsou nyní součástí aktivit partnera

CETERAS Profi - Centrum terapeutických služeb, z.s.

Centrum terapeutických služeb

V případě zájmu o supervizi, využijte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na tel. 605214849.

Kontaktní údaje

 • údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Reference supervizí

reference supervizí

supervize

nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty