Supervize & Mentoring

Supervize a mentoring

Cílem supervize a mentoringu je rozvíjet profesní dovednosti klientů, rozvíjet vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.

Rozdíl ve vedení supervize a mentoringu

Supervize i metoring má individuální formu rozhovoru mezi supervizorem/mentorem a supervidovaným/menteem. Supervize pak mohou mít také skupinovou podobu otevřeného dialogu všech zúčastněných k případům (případová supervize) nebo k rozvoji pracovního týmu (týmová supervize).

Supervize

V rámci supervizí využíváme koučovací přístup ke klientovi vycházející ze systemického koučování a smýšlení o druhém člověku, techniky hodnotového koučování (logické úrovně, proces vize - realita - kritika) a formu Balintovské skupiny - kolegiální poradenství. Supervize jsou prioritně vedeny formou otázek. 

Mentoring

V rámci metoringu využíváme zejména model GROW a využíváme své specializace pro poskytování doporučení k rozvoji klientů. Oblasti, na které se specializujeme:

 • psychologie a psychoterapie,
 • hypnoterapie a hypnóza,
 • kariérové poradenství,
 • koučování,
 • vedení hodnotících pohovorů,
 • přijímací řízení a péče o zaměstnance,
 • motivace zaměstnanců,
 • hledání zaměstnání.

Supervize a mentoring vedou:

PhDr. Sylvie Navarová zapsaná v seznamu supervizorů zde, integrativní kouč, Ericksonovský terapeut a systemický supervizor

PhDr. Jana Zouharová, PhD., PCC (2013 - 2016, ICF), EPMC (Erickson College), integrativní kouč, Ericksonovaký terapeut

Mgr. Jana Mynářová - všímavý kouč a terapeut

Supervize a mentoring zvyšuje kvalitu práce zaměřením se na průběh (proces) a účinnost práce a zaměřením se na cíl. Supervize umožňuje bezpečné prostředí pro sdílení představ, emocí, názorů a stanovení jasných hranic spolupráce.

supervize

Cena:

 • 1.200,- Kč/hod. s poslechem nahrávky (např. při supervizi koučovací práce klientů kurzů)
 • 1500,- Kč - 3.500,- Kč/hod. dle typu zakázky

V případě zájmu o supervizi, využijte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na tel. 605214849.

Kontaktní údaje

 • údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Reference supervizí

reference supervizí

supervize

nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty