Koučink, koučování

Koučink, koučování

Motto koučinku: "Vy sami nosíte všechna řešení v sobě."

Koučink (koučování) využívá způsob práce s klientem či týmem, který pomáhá objevit a maximálně využít vlastní potenciál. Škola manažerského rozvoje využívá při koučování integrativní způsob práce s klientem či týmem pro maximální efekt a trvalé udržení změn. 

Koučováním se dají řešit téma z pracovní (koučink manažerů, kariérový koučink) i osobní (life koučink) oblasti klienta.

Koučovací místnost

nahoru

K čemu koučink využít

Koučink je proces, který pomáhá jednotlivcům i týmům dosahovat vyšších výkonů či efektivnějších pracovních postupů. V průběhu koučování klient nachází a posiluje své silné stránky a překonává bariéry především ve způsobu myšlení a chování. Kouč v rámci procesu koučování klade otázky a vede jednotlivce k nalézání vlastních, originálních postupů. Výjimečně, pokud to situace nebo klient vyžaduje, kouč pracuje v kontrolním rámci za pomoci instrukcí a názorných ukázek.

Koučink (koučování) je vhodný pro ty, kdo cítí potenciál pro svůj rozvoj, ale zatím se jej nedaří využít. Osobní rozvoj, nalezení motivace, posílení výkonu, to jsou témata vhodná pro koučink.

Jestliže víte, že chcete v životě něco změnit, ale nevíte přesně, co by to mělo být, pak koučink je příležitost, jak to zjistit. Taktéž když víte, co chcete změnit, ale nejste si jistí jak, kouč je připraven Vám pokládat otázky tak, aby jste si své odpovědi sami našli.

Nevíte si rady s důležitým rozhodnutím? Kouč Vás povede svými otázkami, ale rozhodnutí je plně ve Vašich rukou.

Kouč není lektor, poradce, mentor – kouč je partner, který Vás „pouze“ přiměje odpovídat si na otázky, které si možná kladete denně nebo jste si je možná nepoložili nikdy.

nahoru

Témata ke koučování

Koučování Vám umožní:

 • nastavit si reálný projekt
 • rozvinout své manažerské kompetence
 • vnést nový úhel pohledu
 • vystoupit ze zaběhlých myšlenkových schémat
 • získat motivaci 
 • nastartovat změnu
 • překonat klíčovou pracovní/životní etapu
 • využít krize pro vlastní růst

Nejčastější témata klientů, kteří na koučink přicházejí, jsou pracovní, např. hodnocení zaměstnanců a pracovníků, koučink při výkonu, motivace k výkonu, plánování kariéry.

V osobní oblasti klienti koučink využívají k řešení rozvojových otázek, např. zvýšení sebevědomí, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj prezentačních dovedností. Nekomerční koučink nabízíme za nekomerční ceny!

Reference:

"Navádějící otázky paní Navarové byly velice trefné a pokud jsem měl jakékoli pochybnosti či nejasnosti o svých cílech a tom, jak jich dosáhnout, ke konci rozhovoru jsem měl vše v hlavě jasně uspořádané. Když koučink probíhal, cítil jsem stále větší klid, plul jsem do známých vod. Odnesl jsem si informace o koučinku, zážitek ze setkání se zajímavým člověkem a větší klid."

"Setkání s paní Navarovou bylo pro mě velkým přínosem poznání kouče v praxi. Získala jsem odpověď na své otázky a její aktivní naslouchání mi pomohlo vybrat směr ke svému cíli. Cítila jsem v průběhu klidná, otevřená, s možností mluvit bez přetvářky. Odnáším si poznání slova kouč, jeho uplatnění a lepší poznání sebe sama - svého cíle."

"Byla jsem spokojená, nasměrovaná na pozitivní budoucnost. Cítila jsem se uvolněně a otevřeně. Odnáším si energii, nápady a motivaci."

"Děkuji Vám ještě jednou za toto sezení. Probírala jsem si ještě doma v hlavě Vaše dotazy a uvědomila jsem si, co vlastně chci, jak pracovně, tak v soukromém životě. Snad se mi povede tyto změny úspěšně zrealizovat. :o)"

nahoru

Coaching Sessions in English

Special offer - the Coaching Sessions in English - more information here.

nahoru

Kurzy koučování pro zájemce

Máte-li chuť se před objednáním individuálního či firemního koučinku přijít seznámit s technikami koučování, můžete. Realizujeme řadu krátných kurzů o koučovacích technikách, pro pedagogy výcvik Koučink ve vzdělávání a výchově a ročního výcvik INTECO - Integrativních koučů v Brně a Ostravě.

nahoru

Průběh koučování

Informace k průběhu koučovacího rozhovoru:

Koučovací setkání trvá od 30 do 60 minut dle domluvy s klientem.

Nejprve si společně stanovíme cíle celého koučinku a také cíle konkrétního jednoho koučovacího setkání.

Pak následuje samotná práce, tj. hledání vhodného řešení, možností - kouč pomáhá partnerovi uvidět jeho možnosti, pokládá otázky, společně tvoří novou realitu nebo oživují již existující zdroje.

Koučovací rozhovor je zakončen stanovením konkrétních kroků vedoucích k cíli.

nahoru

Informace o koučinku z vystoupení našich koučů na konferencích

Naši kouči vystupují na konferencích, kde prezentují své zkušenosti v oblasti koučinku. Příspěvky si můžete přečíst zde. Poslední akce:

Workshop Kariérové koučování vedla PhDr. Sylvie Navarová na konferenci Koučink v praxi 2014 a tamtéž vystupovala s příspěvkem Hranice koučinku a terapie.

Workshop Integrace v koučování vedla PhDr. Sylvie Navarová na konferenci Psychologie práce a organizace 2013 v Olomouci a se stejnojmenným příspěvkem vystupovala na konferenci Koučink v praxi 2013.

Proč preferujeme koučink před poradenstvím? Odpověď naleznete v příspěvku Koučink versus poradenství  (připraveného pro Festival vzdělávání dospělých - Aeduca 2011).

Informace o systemickém koučinku najdete také v našem příspěvku Systemický koučink jako cesta rozvoje kompetencí (sborník Festivalu vzdělávání dospělých - Aeduca 2010).

Autorské články si můžete přečíst zde.

nahoru

Cena koučinku a kontakt

Koučovací schůzka trvá 30 - 60 minut.

Cena koučinku pro firmy: 2.500,- Kč bez DPH, možnosti slev dle rozsahu objednaných služeb.

The coaching Sessions in English - 3.000,- Kč.

Nekomerční koučink za nekomerční ceny pro nezaměstnané a studenty ve výši: 650,- Kč.

Leták ke stažení zde.

Naši kouči jsou členy Asociace integrativních koučů: asociace koučů

Více informací Vám ráda podá PhDr. Sylvie Navarová, tel.: 605 214 849, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

 

V týdnu 15. - 19. 5. 2017, který je Mezinárodním týdnem koučování, mohou noví klienti využít 45 min. koučování zdarma. Kapacita omezena na 3 zájemce v Ostravě a 6 zájemců v Brně.

nahoru

Reference na koučink

Školíme a supervidujeme lektory firem v rámci projektu INTECO - Integrativní koučink:

 • New Dimension, s.r.o.
 • Premi consult s.r.o.
 • MoraviaPharm s.r.o.
 • LYRIX centrum, s.r.o.
 • Erudio Patria s.r.o. 
 • Svět vzdělávání - síť místních center CV
 • Eschola, v.o.s.
 • ATHENA - společnost pro vzdělávání a rozvoj žen
 • COFET, a.s.
 • Eduwork o.s.
 • D-KLUB Ostrava
 • Eko-info centrum Ostrava
 • Anulika o.s.
 • MEK-IN, s.r.o.

Kariérové koučování:

 • Slezské Gymnázium Opava, výchovná poradkyně Mgr. Kamila Tkáčová,
 • Obchodní akademie Opava, výchovná poradkyně Ing. Věra Petulová,
 • Střední škola polytechnická Brno, výchovný poradce Ing. Zdeněk Pavlík,
 • Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, výchovná poradkyně Mgr. Barbara Kożusznik,
 • Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě, ředitelka Mgr. Jana Huvarová,
 • Gymnázium Mikoláše Koperníka Bílovec, výchovná poradkyně Mgr. Magdaléna Miláková,
 • SŠ ochrany osob a majetku v Ostravě, Mgr. Ctirad Skopal,
 • Gymnázium Globe s.r.o. v Brně, ředitelka RNDr. Libuše Bartková,
 • ZŠ a MŠ Mořkov, zástupce ředitelky a výchovná poradkyně Mgr. Jana Slabá,
 • ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí, výchovná poradkyně Mgr. Lada Zichová,
 • ZŠ Mládežnická v Havířově, výchovný poradce Mgr. Přemysl Harok,
 • ZŠ Šrámkova v Opavě, výchovná poradkyně Mgr. Karin Solná,
 • ZŠ Pavlovská v Brně, výchovná poradkyně Mgr. Ivana Binková

nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty