Vzdělávání sociálních pracovníků

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání sociálních pracovníků |
 • Theraplay Attachment
 • Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou

  O kurzu

  Kurz má za cíl vysvětlit souvislost mezi důležitostí navázání bezpečného vztahu dítěte s rodičem v raném období (do 6 let) a prospíváním a rozvojem dítěte přes období puberty až do jeho dospělosti. Kromě seznámení se s novinkami v teorii attachmentu (teorii vztahové vazby) z oblasti neurobiologie a neuropsychologie se zaměříme na praktické využití těchto poznatků při práci s dětmi a rodinami dětí s narušenou vztahovou vazbou. Seminář je postaven na střídání teoretických vstupů, reflexi a sebereflexi účastníků s praktickými ukázkami, jak pracovat s dítětem s poruchou attachmentu, jak podporovat vztahovou vazbu s jeho rodiči. V programu budou využity videonahrávky z oblasti teorie attachmentu jako podpora výuky. Pro jasnější představu o tématu budou v rámci kurzu využity zážitková cvičení a kazuistiky z praxe (zejména z oblasti náhradní rodinné péče).

  • Termín: 20. a 21. 1. 2022 Ostrava
  • Délka kurzu: 16 vyuč. hodin, zahájení v 9:00, konec 16:00
  • Místo konání: Ostrava, Dvorní 756/9
  • Lektor kurzu: Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Martina Žiga Černá  
  • Cena kurzu: 6.200 Kč, cena pro studenty samoplátce 5.500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte  školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)
  • Maximální počet účastníků: 12 osob
  • Akreditace: MPSV A2019/0651-SP/VP

  Cíle kurzu

  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům jednak základní orientaci v teorii attachmentu - vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a metody Theraplay. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik terapeutické metody Theraplay, která je velmi účinná pro nápravu poruch vztahové vazby. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

  Vzhledem k praktickému zaměření kurzu doporučujeme pohodlné oblečení a dobrou náladu. O všechno ostatní se postaráme.

  Obsah

  • teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
  • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
  • neuroendokrinní systém, kortizolová a polyvagální teorie
  • epigenetika, zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
  • komplexní vývojové trauma a okno tolerance
  • základy techniky senzorické integrace, nácvik
  • základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

  Komu je kurz určen

  • sociálním pracovníkům
  • psychologům/psychoterapeutům
  • pedagogům, asistentům pedagoga
  • zájemcům o budování a rozvoj vztahu s dítětem
  • studentům

  Info o lektorkách: 

  Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

  Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný supervizní výcvik (2012) a akreditovaný výcvik INTECO - integrativní kouč (2016). Od roku 2012 se vzdělává v oblasti attachmentu u významných zahraničních lektorů Arthura B. Weidmanna a Daniela Hughese, zakladatelů Dyadické vývojové psychoterapie a Rodinné terapie zaměřené na attachment. Při terapii s dospělými i dětmi využívá mimo jiné možnosti práce s pískovištěm (sochy a obrazy v písku) pod supervizí Madeleine De Little B. Ed., M.Sc. z Kanady. V současné době je ve třetím ročníku dlouhodobého psychoterapeutického výcviku MOVISA VII. (Model Virginie Satirové). Má praxi z oblasti managementu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se více orientuje na psychoterapeutickou práci s jednotlivci, páry, ale i s celým rodinným systémem s využitím prvků rodinné terapie zaměřené na attachment, pracuje i s pěstounskými a adoptivními rodinami.

   Mgr. Martina Žiga Černá

  Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu, obor vychovatelství. V roce 2011 dokončila studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své psychologické praxe pak absolvovala různé kurzy a semináře (Pevná objetí, Krizová intervence, kurz Rorschachovy metody, Hand test a jiné).  Ve svém profesním životě pracovala mimo jiné jako pedagog, HR konzultant, psycholog v oboru psychologie práce a osobní poradce pro nezaměstnané, školní psycholog a psycholog Střediska výchovné péče (práce s dětmi a mládeží s problémovým chováním). V současné době působí jako psycholog, terapeut a lektor v sociální oblasti (rodinné poradenství, individuální a párové terapie, náhradní rodinná péče). Dlouhodobý sebezkušenostní integrativní psychoterapeutický výcvik (doba konání 5 let, 750h) ukončila v říjnu roku 2017. Integrativní psychoterapii si vybrala proto, že jedinečně integruje mnoho druhů psychoterapeutických směrů jako například KBT, Gestalt terapii, Imaginaci, Focusing, EFT - terapie zaměřená na emoce, dynamickou psychoterapii, arteterapii a jiné. Ve své práci vychází z toho, že každý klient je jiný a jedinečný, každý vyžaduje jiný terapeutický přístup. V roce 2018 ukončila vzdělávání v oblasti diagnostiky a terapie poruch attachmentu. Ve své práci využívá prvky rodinné terapie zaměřené na attachment, která je určena pro léčbu vztahu.  Profesně působí v Opavě a okolí.

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty