Vzdělávání sociálních pracovníků

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání sociálních pracovníků |
 • Autogenní trénink
 • Autogenní trénink

  O kurzu

  Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
  Jelikož tonus kosterního svalstva můžeme vůlí měnit, máme možnost využít záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970), který vedle analytických přístupů zdůrazňoval význam tzv. aktivně klinických metod: hypnózy, sugesce, relaxace a tréninku.
  Účinnost autogenního tréninku byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale je velmi vhodný pro léčbu psychosomatických obtíží (např. poruchy spánku, bolesti). Má potenciál jako sebepoznávací a seberozvojová metoda.

  Kurz vede Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, klinická psycholožka, psychoterapeutka, autorka knihy Autogenní trénink a autogenní terapie, Portál.

  • Termín:  26. 11. 2021 Ostrava
  • Místo: Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava - Poruba
  • Lektor: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová
  • Cena kurzu: 2.900 Kč 
  • Maximální počet účastníků: 8-10
  • Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165 a MPSV č. A2020/0699-SP/PC/PP/VP, schválené AKP, ČAA a ČAS.

  Další info o metodě, lektorce a organizátorovi a přihlášení zde.

   

  Cíle kurzu

  Cílem kurzu je seznámení se se základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze. Účastníci si prakticky vyzkouší řízenou relaxaci i sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace.

  Obsah

  • Stres a relaxační dovednosti
  • Autogenní trénink - teorie J. H. Schultz
  • Motivace k nácviku
  • Indikace a kontraindikace
  • Pozice a správný postup
  • Aktivizační manévr
  • Práce s autosugescí

  Komu je kurz určen

  Kurz je určen psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, kariérovým poradcům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť naučit se efektivně pracovat se stresem, zvýšit svoji efektivnost a podpořit rozvoj kreativity.

  Info o lektorce: Mgr. et Mgr. Veronika Víchová (1975)
  Po studiu psychologie na UK Praha a MU Brno získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Ukončené výcviky: SUR K7, Systemický a konstalační výcvik, Supervizní skupina ČIS, Traumaterapie EMDR, Hypnoterapie I. a II. (Prof. S. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto). Aktuálně ve výcviku KIP a Supervizním výcviku. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize kolegů). Rozšíření metody podporuje lektorsky i v rámci přednáškových aktivit.

  nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty