Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Základy krizové intervence
 • Základy krizové intervence

  Kurz nabízí ucelenou představu o základních principech krizové intervence s cílem zvýšit kompetence pedagogů při práci s žákem/studentem v krizi. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si vlastní limity a hranice a využívat techniky práce se sebou.  Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s žákem/studentem v krizi vyzkoušet.

  Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jsou v každodenním a intenzivním kontaktu se svými žáky/studenty a díky tomu jsou prvními, kteří mohou či musí řešit náročné situace a komunikace, které nastávají ve školním prostředí. Kurz si neklade za cíl vytvořit z pedagoga krizového interventa, ale posílit jeho kompetenci v rámci prvního kontaktu s náročnou situací, krizí žáka/studenta, zajistit možné řešení nebo adekvátně nasměrovat žáka/studenta na potřebnou odbornou pomoc.

  Obsah:

  1. úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
  2. řešení krize – co můžeme sami
  3. krizová intervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
  4. druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, specifická práce podle cílové skupiny)
  5. základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
  6. nácviky krizové intervence
  7. klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
  8. nácvik nebo modelová situace krizové intervence s klientem v akutní krizi
  9. úskalí a limity krizové intervence
  10. práce s traumatem
  11. sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

  Cílová skupina:

  Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

  Termín: 18. 6. 2021 a 22. 6. 2021
  Lektor: Mgr. Filip Hajna, Mgr. Lenka Ottová
  Čas: zahájení 9:00, prezentace účastníků od 8:50 hod.
  Hod. dotace 8 vyuč.hodin
  Místo konání: on-line
  Cena: 2.600 Kč
  Pořadatel: CETERAS z.s.
     

  Akreditace: MŠMT DVPP č.j. MSMT- 8601/2019-2-429 

  Akreditace CETERAS: MPSV A2020/0797-SP/PC/PP 

  Platební podmínky

  Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji - ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty