Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Základy krizové intervence
 • Krizová intervence v praxi I

  Krizová intervence je krátkodobá, jednorázová pomoc zaměřena na podporu při zvládání náročných životních situací (např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné myšlenky, ...), které přesahují možnosti jednotlivce danou situaci zvládnout svými obvyklými strategiemi. Emoce spojená s náročnou situací je zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí či nepředvídatelností. Krizová intervence je specializovaná, časově omezená psychosociální pomoc zaměřena na akutní potíže klienta. Jejím cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta. 

  • Termín:  11. 10. 2021, 22. 11. 2021 navazující kurz KI II. 6. 12. 2021, vše on-line
  • Lektor:  Mgr. Lenka Ottová
  • Délka kurzu:  8 vyuč. hodin, zahájení 8:30 /9:00 hod., bude upřesněno v pozvánce
  • Místo konání:  on-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)
  • Počet účastníků:  max. 12
  • Cena:  3000 Kč, pro studenty-samoplátce 2.500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing
  • Akreditace: MŠMT DVPP č.j. MSMT- 8601/2019-2-429 prezenčně, MSMT-14033/2021-1-588 on-line, Akreditace: MPSV A2021/0827-SP/PC/PP 

  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi. Dále seznámit účastníky se základní strukturou intervenční komunikace s klientem v krizi a postup si nacvičit. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí krizovou intervenci vyzkoušet. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si vlastní limity a hranice a práci s nimi.

  Obsah:

  1. úvod do krize (co to je, příčiny, typologie, fáze)
  2. řešení krize – co můžeme sami
  3. krizová intervence – když naše vyrovnávací strategie selžou
  4. druhy krizové intervence (telefon, chat, tváří v tvář, specifická práce podle cílové skupiny)
  5. základní principy krizové intervence (jak v práci, tak v životě)
  6. nácviky krizové intervence
  7. klient v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
  8. nácvik nebo modelová situace krizové intervence s klientem v akutní krizi
  9. úskalí a limity krizové intervence
  10. práce s traumatem
  11. sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

  Cílová skupina:

  Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

  Platební podmínky

  Možnost objednání kurzu pro organizaci (max. 12 osob): cena dohodou

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty