Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Sebepoznání - sebeřízení a motivace
 • Sebepoznání - sebeřízení a motivace

  Cílem semináře Sebepoznání - sebeřízení a motivace aneb rozvoj sociálních kompetencí je osobností rozvoj účastníků a porozumění psychosociálním dovednostem u sebe samých. Prostřednictvím vlastního zážitkového učení si účastníci ujasní své silné stránky, na kterých mohou stavět a určí prostor pro osobnostní rozvoj. Tyto předpoklady jsou nezbytné pro další aktivity s cílem rozvíjet sociální dovednosti vlastních klientů, žáků, podřízených.

  Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce.

  • Termín: 18. - 19. 11. 2019 Ostrava
  • Čas: zahájení 9:00 hod., prezentace účastníků od 8:30 hod., předpokládáný konec v 16:00 hod.
  • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
  • Místo konání: Škola manažerského rozvoje s.r.o., Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava-Poruba
  • Maximální počet účastníků: 15
  • Akreditace kurzu: MŠMT DVPP č. MSMT- 6215/2017-2-474
  • Lektor kurzu: PhDr. Sylvie Navarová
  • Cena kurzu: 4.600 Kč, pro studenty sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)

  Cíle kurzu

  • Získání náhledu na různé typy temperamentu – vaše silné stránky a rezervy / přínosy pro týmovou práci a možná omezení.
  • Inspirace pro komunikaci s druhými – odhalíte své přednosti, předsudky a stereotypy.
  • Ujasnění si, jak předcházet nedorozumění mezi kolegy, žáky, s rodiči, partnery.
  • Podívat se na svůj život v širších souvislostech a získání inspiraci pro zvýšení osobní pohody.
  • Uvědomění si provázanosti psychiky a těla, potřeby pečovat o sebe i vztahy s druhými
  • Dovednost pracovat s různorodým kolektivem klientů/žáků díky efektivní komunikace, zvládání konfliktních situací a schopnosti zaujmout prezentovanými projekty.

  Obsah

  Sebepoznání

  • Úvodní sebeprezentace – práce se stereotypy vnímání
  • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (vstup)
  • Mapa osobní výkonnosti – individuální práce ve skupině
  • Orientační test temperamentu a řízená diskuse o výhodách a rezervách

  Vlastnosti, schopnosti, dovednosti

  • Analýza vnitřních zdrojů – individuální práce ve skupině
  • Význam emoční inteligence
  • IQ vs. EQ
  • Týmová hra a rozbor jejího průběhu z pohledu využití emoční inteligence
  • Různé způsoby myšlení – myšlenkové mapy, předsudky
  • Jak si lidé hrají – představení konceptu E. Berne

  Identita a vlastní motivace

  • Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí
  • Role, které zastáváme
  • Motivace k práci – test a rozbor formou řízené diskuse
  • Každý to má jinak – individuální a skupinová hra
  • Osobní motivace
  • Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (výstup)

  Komu je kurz určen

  Psychologům, sociálním pracovníkům, poradcům, koučům, lektorům, pedagogům.

  V rámci Šablon je program je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

  Číslo a název aktivity:

  I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin, SC 1 (02.3.68.1)

  III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

  IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

   

   Pro přihlášení na kurz, využijte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na tel. 605214849. V poznámce uveďte místo, kde se chcete účastnit.

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty