Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Rozhodování a plánování v koučovacím procesu
 • Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými rozhovorovými technikami, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. 

  • Termín: 8. a 22. 2. 2022 Ostrava s možností on-line připojení účastníků ze vzdálených míst
  • Čas: 09.00 – 16.00
  • Délka kurzu: 16 vyuč. hodin
  • Místo konání: Ostrava, Dvorní 756/9 // on-line ZOOM
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Lektor: Mgr. Hana Kaniová
  • Cena kurzu:  6.000 Kč, pro studenty-samoplátce 4.500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)
  • Akreditace: 16 hodinový seminář v systému DVPP č.j. MSMT-32537/2020-4-839

  Cíle

  Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

  • To, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout,
  • Nástrojů a technik, které žákům/klientům usnadní proces rozhodování,
  • Lepšího a efektivnějšího vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování a plánování.

  Obsah

  Úvod, icbreaker, seznámení, očekávání

  Proces rozhodování v poradenském / koučovacím procesu

  Jak pracuje náš mozek a jak to využít v rozhodování – pohled neurolingvistického programování

  Vybrané nástroje a techniky usnadňující rozhodování:

  • Využití vizuálního neokortexu – prožitek a časový posun 
  • Organizace informací a hierarchie logických úrovní R. Diltze 
  • Karteziánské kvadranty 

  Plánování a práce s časovou osou:

  • Organizace poznatků, motivů a hodnot v rámci balančního kola 
  • Vnímání času a práce s časovou osou 

  Diskuse k aplikaci technik do praxe účastníků, závěrečné shrnutí

  Komu je kurz určen

  Program je určen Kariérovým poradcům, pedagogům, vychovatelům, pracovníkům pomáhajících profesí, studentům těchto oborů, pracovníkům HR, manažerům a vedoucím pracovníkům.

  Kurz je rovněž úvodním tématem výcviku Kariérové poradenství a koučování akreditovaného MŠMT v rámci systému DVPP č.j.: MSMT-32537/2020-4-839.

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty