Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Krizová intervence 2
 • Krizová intervence v praxi II

  Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již mají povědomí co je krizová intervence a jaké jsou její základní principy, limity a možnosti využití. Cílem kurzu je prohloubit základní informace a posílit kompetence účastníků při práci s žáky/klienty v krizi. Zaměřuje se na témata práce s náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace, suicidální tendence, a to objasněním jednotlivých náročných projevů a pak především formou praktických příkladů, nácviků vedení rozhovorů v modelových situacích a sdílení zkušeností účastníků s nimi, zvědomit si vhodný intervenční postup. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích vyzkoušet intervenční komunikaci s klientem v krizi, získat zpětnou vazbu a vytvořit prostor pro posílení sebereflexe.

  • Termín:  6. 12. 2021 on-line
  • Lektor:  Mgr. Lenka Ottová
  • Délka kurzu:  8 vyuč. hodin, zahájení 8:30 /9:00 hod., bude upřesněno v pozvánce
  • Místo konání:  on-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)
  • Počet účastníků:  max. 12
  • Cena:  3000 Kč, pro studenty-samoplátce 2.500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing
  • Akreditace: MŠMT DVPP MSMT-14033/2021-1-588, Akreditace: MPSV A2021/0828-SP/PC/PP

  Podmínka pro přihlášení: absolvování kurzu Základů krizové intervence, nebo obdobného u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin - uveďte do poznámky.

  Cíle kurzu:

  Účastníci získají základní orientaci v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace. Seznámí se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient). Získají příležitost rozvinout si svoji schopnost sebereflexe během náročných hovorů s klienty v krizi a i díky ní tak budou schopni náročné komunikace lépe zvládat a/nebo nasměrovat klienta na adekvátní odbornou pomoc.

  Obsah:.

  • Shrnutí principů ze základního kurzu Krizové intervence
  • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi (manipulativní projev, agrese, pasívní projev, panika)
  • Modelové situace a příklady z praxe
  • Klient bezprostředně ohrožený na životě (suicidiální projev) - specifika a úskalí práce se suicidiálním klientem.

  Cílová skupina:

  Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost. 

  Platební podmínky

  Možnost objednání kurzu pro organizaci (max. 12 osob): cena dohodou 

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty