Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Krizová intervence 2
 • Krizová intervence 2

  Kurz Krizová intervence 2 navazuje na kurz Krizová intervence a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi. Kurz reaguje na poptávku ze strany absolventů kurzu Krizová intervence po dalším navazujícím vzdělávání v této oblasti a nabízí prostor pro další praktické příklady a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Cílem kurzu je prohloubit již získané základní informace a napomoci tak zvýšení kompetence pracovníků při komunikaci s klientam v krizi. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích si komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet. 

  Obsah:.

  • Shrnutí principů ze základního kurzu Krizové intervence
  • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi (manipulativní projev, agrese, pasívní projev, panika)
  • Modelové situace a příklady z praxe
  • Klient bezprostředně ohrožený na životě (suicidiální projev) - specifika a úskalí práce se suicidiálním klientem.

  Cílová skupina:

  Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

  Podmínka - absolvování kurzu základů krizové intervence i u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin

  Termín:

  21. 6. 2021 on-line

  Lektor:

  Mgr. Lenka Ottová

  Čas: zahájení 9:00, prezentace účastníků od 8:50 hod.
  Místo konání:        on-line Zoom
  Cena: 2.600,- Kč
  Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin
  Pořadatel: CETERAS, z.s.


  Akreditace partner CETERAS: MŠMT DVPP č.j. MSMT-8280/2021-2-207   a MPSV A2021/0516-SP/PC/PP

  Platební podmínky

  Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji - ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty