Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Kariérové poradenství a koučování
 • Kariérové poradenství a koučování

  Akreditace MŠMT DVPP

  Časová dotace: 80 výukových hodin

  Výukový cíl: Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství.

  Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink.

  Co říkají o našich kurzech kariérového poradenství účastníci?

  "Školení vedl erudovaný odborní, bylo akční a prožitkové. Odnáším si nové poznatky a praktické využití metod."

  "Děkuji za přínosný seminář a váš přirozená a současně odborný projev :) Mám spoustu poznatků, které mohu ihned využít v praxi a za to díky!"

  "Odnáším si zajímavé techniky a nový pohled na svojí sebereflexi. Přínosem byla práce práce s kartami, prostor pro sebereflexi a čas strávený s lidmi, kteří chtějí objevovat svoje možnosti. Seminář naplnil moje očekávání. Jen tak dále :)"

  "Moc děkuji za krásně strávený den! Super atmosféra komorního prostředí, profesionalita lektora, informace o materiálech, ze kterých mohu čerpat při dalším studiu."

  "Děkuji za skvělý přístup a uvědomění, že i učitelé si občas chtějí hrát :) Odnáším si uvědonění svého potenciálu, nové metody, které mám chuť zkusit se svými žáky, vědomí o litaretuře, inspiraci a prožitky."


  Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi). Jde o půlroční kurz kariérového poradenství a koučinku. Kurz obsahuje:

  • vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách),
  • supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (1 výukový den),
  • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
  • závěrečné prezentace.

  Účastníci budou vybaveni pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžení body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. 

  Bonusem pro účastníky je:

  • e-learning s teoretickými základy probíraných témat v oblasti koučování 
  • možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

  Obsah:

  1. Filozofické základy a principy koučinku
  2. Způsob vedení poradenského rozhovoru koučovacím způsobem
  3. Reflektování a zapojení rodičů do poradenského procesu
  4. Osobnostní typy klientů, teorie RIASEC 
  5. Typy koučovacích rozhovorů v kariérovém poradenství
  6. Integrace koučovacích a poradenských směrů a jejich využití v práci s klienty
  7. Kariérový koučink
  8. Koučovací a poradenské techniky 
  9. Podněcování osobnostního potenciálu klientů

  Příklady technik:

  • Manažer/ka vlastní kariéry - tvorba akčního plánu 
  • Sebepoznávací techniky pro ujasnění si silných stránek a prostoru pro rozvoj
  • Nácvikové techniky pro oblasti: Komunikační dovednosti, Prezentační dovednosti, Příprava na pracovní pohovor, Zvládání náročných situací
  • Vedení koučovacích rozhovorů integrujícím způsobem (NLP, systemika, hodnotový koučink)
  • Motivace, práce s vizí, stanovování kariérních cílů
  • Time-line
  • Model GROW jako základní struktura vedení poradenského a koučovacího procesu
  • Na řešení zaměřený rozhovor (FCA) dle Insoo Kim Berg a Steva de Shazera
  • Kolo kariérní rovnováhy 
  • Neurogické úrovně dle M.H.Ericksona
  • Kariérní karty v kontextu teorie profesní orientace RIASEC
  • Koučovací karty
  • Projekty, aktivity, kvality dle Thomase Dienera
  • Kariérní kompas
  • Techniky hledání zaměstnání vč. moderních nástrojů jako FB, LinkedIn
  • ... a mnoho dalšího

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  Cena:

  • 26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 3.000,- Kč na účet číslo 373918033/0300, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
  • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu na základě vystaveného daňového dokladu
  • Možnost množstevních slev

  Harmonogram výcviku v Brně 2018

  Téma výcviku Termín/ Google kalendář
  Základy koučování v kariérovém poradenství 28.02. - 01.03.2018
  Pedagog jako kariérový porade a kouč  28.03. - 29.03.2018
  Systemický koučink v kariérovém poradenství 25.04. - 26.04.2018
  Ericksonovský koučink v kariérovém poradenství 16.05. - 17.05.2018
  Koučovací a poradenské techniky 20.06. - 21.06.2018

   

  Zahájení 9:00, od 8:30 prostory zpřístupněny, ukončení 16:00, tj. 8 vyučovacích hodin/den.

  Časový plán kurzu v Ostravě bude zveřejny v nejbližší době!

  Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO - Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a také kurzem Koučování týmu, případně využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

  Pro přihlášení využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty