Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Hodnotící pohovory a zpětná vazba
 • Hodnotící pohovory a zpětná vazba

  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech poskytování průběžné konstruktivní – rozvojové zpětné vazby a vedení konstruktivních hodnotících – rozvojových rozhovorů vedoucích k nastavení konkrétních akčních kroků k rozvoji.

  Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si zkoušejí postupy, které pak sami mohou ihned využít v práci s podřízenými/kolegy/žáky.

  • Termín:  termín v jednání (registrace zájemců, do poznámky uveďte preferenci místa konání)
  • Čas:  zahájení v 9:30, prezentace účastníků od 9:00, konec 16:00
  • Místo konání: Dvorní 756/9, Ostrava-Poruba //  on-line
  • Lektor kurzu:  PhDr. Sylvie Navarová
  • Cena kurzu:  3.000,- Kč, pro studenty-samoplátce 2.500 Kč (do poznámky v přihlášce uveďte školu)
  • Maximální počet osob: 12
  • Akreditace kurzu:  8 hodinový kurz, č.j. MŠMT DVPP č. MSMT- 8601/2019-2-429

  Vzdělávací cíl:

  Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

  • Poskytování průběžné konstruktivní motivující rozvojové zpětné vazby
  • Struktury vedení hodnotících - rozvojových pohovorů
  • Vhodných formulací a přístupu vedení rozvojových hodnotících rozhovorů

  Bezprostřední aplikace získaných znalostí do práce s klienty/žáky

  Obsah

  Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle

  Pravidla a nácvik poskytování konstruktivní zpětné vazby:

  • Otevřené otázky, Otevřené formulace, Pozitivní formulace
  • „Ale“, Nalezení řešení
  • Nácvik poskytování konstruktivní zpětné vazby a modelové situace

  Koučovací přístup ve vedení hodnotících pohovorů

  • Principy koučování, metodická ukázka
  • Technika práce se škálou
  • Nácvik práce se škálou

  Pravidla a nácvik vedení hodnotících pohovorů

  • Sebehodnocení jako součást hodnotícího rozhovoru - dotazníky
  • Příprava na hodnotící rozhovor - shromažďování informací, zásady hodnotícího rozhovoru
  • Průběh hodnotícího rozhovoru – struktura, otázky, aktivní naslouchání
  • Zvládání obtížných situací během hodnotícího rozhovoru– práce s agresivitou, pasivitou,…
  • Praktický nácvik vedení hodnotícího rozhovoru

  Diskuse, shrnutí a závěrečné hodnocení kurzu

  Komu je kurz určen

  • ředitelům škol, manažerům
  • kariérovým a výchovným poradcům, pedagogům, sociálním pracovníkům
  • koučům a psychologům/psychoterapeutům
  • zájemcům o osobní a kariérový rozvoj
  • studentům

  Možnost objednání kurzu pro organizaci (max. 12 osob): cena dohodou

   

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty