Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců |
 • Hodnotící pohovory a zpětná vazba
 • Hodnotící pohovory a zpětná vazba

  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech poskytování průběžné konstruktivní – rozvojové zpětné vazby a vedení konstruktivních hodnotících – rozvojových rozhovorů vedoucích k nastavení konkrétních akčních kroků k rozvoji.

  Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si zkoušejí postupy, které pak sami mohou ihned využít v práci s podřízenými/kolegy/žáky.

  • Termín:             7. 10. 2019 Ostrava // 20. 4. 2020 Brno
  • Čas:                   zahájení v 9:30, prezentace účastníků od 9:00, konec 16:00
  • Místo konání:    Dvorní 756/9, Ostrava-Poruba //  Palackého třída 1644/8, Brno
  • Lektor kurzu:    PhDr. Sylvie Navarová
  • Cena kurzu:       3.000,- Kč, sleva pro studenty 10%
  • Maximální počet osob: 15

  Kurz je akreditován MŠMT DVPP v rozsahu 8 hod.

  Lektor semináře: PhDr. Sylvie Navarová 

  Vzdělávací cíl:

  • Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

   • Poskytování průběžné konstruktivní motivující rozvojové zpětné vazby
   • Struktury vedení hodnotících - rozvojových pohovorů
   • Vhodných formulací a přístupu vedení rozvojových hodnotících rozhovorů
  • Bezprostřední aplikace získaných znalostí do práce s klienty/žáky

  Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (45 minut) – realizace 1 denního semináře nebo dvou půldenních seminářů

  Cena: 3.000,- Kč/osobu

  Obsah

  Úvod, seznámení, očekávání a stanovení učebního cíle

  Pravidla a nácvik poskytování konstruktivní zpětné vazby:

  • Otevřené otázky, Otevřené formulace, Pozitivní formulace
  • „Ale“, Nalezení řešení
  • Nácvik poskytování konstruktivní zpětné vazby a modelové situace

  Koučovací přístup ve vedení hodnotících pohovorů

  • Principy koučování, metodická ukázka
  • Technika práce se škálou
  • Nácvik práce se škálou

  Pravidla a nácvik vedení hodnotících pohovorů

  • Sebehodnocení jako součást hodnotícího rozhovoru - dotazníky
  • Příprava na hodnotící rozhovor - shromažďování informací, zásady hodnotícího rozhovoru
  • Průběh hodnotícího rozhovoru – struktura, otázky, aktivní naslouchání
  • Zvládání obtížných situací během hodnotícího rozhovoru– práce s agresivitou, pasivitou,…
  • Praktický nácvik vedení hodnotícího rozhovoru

  Diskuse, shrnutí a závěrečné hodnocení kurzu

  Komu je kurz určen

  • ředitelům škol, manažerům
  • kariérovým a výchovným poradcům, pedagogům, sociálním pracovníkům
  • koučům a psychologům/psychoterapeutům
  • zájemcům o osobní a kariérový rozvoj
  • studentům

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty