Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogů a kariérových poradců
 • Kurzy pro pedagogy a kariérové poradce

  Realizujeme kurzy pro pedagogy a kariérové poradce akreditované  v systému DVPP. Vybírat můžete např.:

  Výcviky: 

  Karierové poradenství a koučování - 80 hod.

  Koučink ve vzdělávání a výchově - 80 hod.

  Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání - 80 hod.

  Koučovací přístup ve vedení školy - 40 hod.

  Supervize pro pedagogické pracovníky

  Supervize v rámci Šablon

  Kurzy:

  Úvod do kariérového poradenství a koučování - 8 hod.

  Kariérové poradenství: Kariérový koučink - 8 hod.

  Kariérové poradenství: Kreativní přístup (Využití karet při práci s klientem) - 8 hod.

  Kariérové poradenství: Osobní portfolio - 8 hod.

  Kariérové poradenství: Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev - 8 hod.

  Zvládání stresu - prevence vyhoření - 8 hod.

  Prevence syndromu vyhoření: Autogenní trénink - 8 hod.

  Mentální trénink a koučink - 8 hod.

  Hodnotící pohovory a zpětná vazba - 8 hod.

  Na řešení zaměřený přístup a rozhovor I - 8 hod.

  Na řešení zaměřený přístup a rozhovor II - 8 hod.

  Na řešení zaměřený přístup: Práce s motivací - 8 hod.

  Emoční koučování dětí  / Koučování žáků - 8 hod.

  Komunikace v obtížných situacích / Krizová intervence - 8 hod.

  Práce s emocemi v gestalt přístupu - 8 hod.

  Koučovací přístup v kariérním poradenství - 16 hod.

  Rozhodování a plánování v koučovacím procesu - 16 hod.

  Sebepoznání - sebeřízení a motivace (rozvoj sociálních kompetencí) – 16 hod.

  Všechny výše uvedené kurzy jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Čísla akreditací: MSMT-10249/2020-2-393 (do 05/2023),  MSMT- 34239/2019-2-1143 (do 1/2023), MSMT-8601/2019-2-429 (do 6/2022), MSMT-639/2019-2-165 (do 04/2022), MSMT-28358/2017-2-1196 (do 12/2020)

   

  Program pro školy oceněný Národní cenou kariérového poradenství Kariérový koučink do škol

  Rádi Vám také připravíme kurz dle Vašich představ z oblasti psychologie, komunikace, řešení konfliktů apod.

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty