Koučink ve vzdělávání a výchově

 • Vzdělávání |
 • Koučink ve vzdělávání a výchově |
 • Obsah výcviku KVV
 • Obsah výcviku Koučink ve výchově a vzdělávání

  Náplň jednotlivých setkání:

  1. Setkání:

  Základní principy Integrativního koučinku - Základy koučování ve výuce I. (20 hod.) - seznámení s metodou (principy, přínosy, úskalí), trénink schopnosti práce s cílem koučování a s motivací koučovaného, práce s tělem – rozpoznávání fyzických projevů (sebereflexe, schopnost nahlížet druhého) vč. ujasnění způsobu využití koučinku v rámci kariérového poradenství. 

  • Filozofické základy a principy koučinku, etický kodex a přehled kompetencí kouče dle ICF
  • Vytvoření partnerského vztahu kouč – koučovaný (důvěra)
  • Škálování
  • Základní struktura rozhovoru (první a další sezení)
  • Formulace zakázky, cíle koučování
  • Nabídka otázek (druhy otázek, uzavřené, otevřené, konstruktivní, před-stava budoucnosti)
  • Sebedefinice jsou profesionála pracujícího koučovacím způsobem

  2. Setkání:

  Výkonový koučink v praxi - Základy koučování ve výuce  II. (10 hod.) a Pedagog jako kouč  I. (10 hod.) - zaměřeno na specifické komunikační dovednosti a specifické koučovací techniky potřebné v rámci procesu koučování vč. kariérového koučování.

  • Způsob vedení koučovacího rozhovoru - techniky kouče
  • Metodika správného stanovování cílů SMART+ES
  • Metoda GROW
  • Intenzivní tréninky pro aplikaci do praxe

   3. Setkání:

  Systemický koučink - Koučink ve vzdělávání a vzdělání v koučinku (20 hod.) - zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Typy bariér, práce s komplikovanými typy osobností v koučování apod. Vše vychází se systemického přístupu a z technik kariérového koučování.

  • Typy klientů a způsoby vedení rozhovorů s nimi (Návštěvník / Stěžovatel / Zákazník)
  • Zadání třetích stran – specifika koučinku ve školním/sociálním prostředí, práce s rodiči
  • Typy koučovacích rozhovorů/interakcí ve třídě (Provázení / Kontrola / Vzdělávání / Poradenství)
  • Technika z kariérového poradenství: Cesta životem pro hledání zdrojů klienta, jeho úspěchů a způsobů zvládání zátěžových situací
  • Práce s prostorem s jednotlivcem a skupinou

   4. Setkání:

  Ericksonovský koučink - Pedagog jako kouč  II. (10 hod.) - zaměřeno na budování kontaktu mezi koučem a koučovaným, techniky podporující a ověřující kvalitu kontaktu a podporující motivaci klienta ve vztahu k současnému působení a k budoucímu pracovnímu uplatnění.

  • Další nástroje kouče - Koučovací šipka
  • 4 koučovací otázky pro rozhodování
  • Práce s hodnotami a identitou dle M.H.Ericksona
  • Nácvik rozhovorů 
  • 3 židle

  5. Setkání:

  Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče - Koučovací techniky ve vzdělávání (10 hod.) - zaměřeno na sebereflexi účastníků, zhodnocení vlastních schopností a dovedností práce s rozvojovým/profesním plánem klienta. Způsoby implementace koučování do vlastní praxe.

  • Reflektování
  • Zpětná vazba - formulace a poskytování vč. jednání s problémovým klientem (např. rodičem apod.)
  • Sebereflexe kouče, metareflexe
  • Nástroje rozvojového a kariérového koučování: Kolo rovnováhy, technika Walta Disneyho
  • Supervidované vedení rozhovoru jako závěr kurzu, předání Certifikátu

  nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty