Koučink ve vzdělávání a výchově

 • Vzdělávání |
 • Koučink ve vzdělávání a výchově
 • Připravujeme otevření další výcvikové skupiny on-line

  Přijímáme přihlášky do  16. běhu ON-LINE (zahájení 5. 2. 2021) !

  Zájemci mouhou využít registrační formulář níže, s uvedením poznámky ON-LINE!

  Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Číslo akreditace: MSMT-10249/2020-2-393 (do 5/2023)

  nahoru

  Popis kurzu Koučink ve vzdělávání a výchově

  Časová dotace: 80 výukových hodin

  Výukový cíl: teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s  technikami koučování ve vzdělávání a výchově. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické psychologie a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví. Naučí se "na řešení zaměřené" techniky koučování jednotlivců, kolektivu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat a aplkaci koučování při vedení hodnotících/rozvojových rozhovorů.

  Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink.

  Z historie vedení kurzu od roku 2014:

  Výcvik byl realizován pro:

  • ředitele a zástupce základních škol Moravskoslezského kraje v rámci projektu Koučink do škol (2014),
  • pedagogický sbor SPŠCH Brno pod hlavičkou Koučink pro Vás PhDr. Jany Zouharové v rámci projektu Aplikace koučink na škole (2015)
  • pedagogy ZŠ a SŠ kraje Vysočina v rámci projektu BIG p.o. VYSOČINA EDUCATION, Jihlava (2017)
  • ředitele a psychology Pedagogicko-psychologických poradem MSK (2019-2020)
  • formou otevřených kurzů pro individuální zájemce (2016 - dosud) 

  Co říkají o našich kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání účastníci?

  "Koučovací výcvik mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku - že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná.
  Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče." Mgr. at Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog
   
  Další reference naleznete zde.

   

  Jak lze koučink využít ve škole? V prvé řadě k seberozvoji. A dále:

  Využití koučinku ve školách

  Zdroj: Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí a Mgr. Iva Mládková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Petřvald (úspěšní absolventi kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání, prezentovali své poznatky z aplikace koučování ve škole na Konferenci Koučink v praxi, Ostrava 2015.

  Článek z přednášky jsme publikovali také na Koučinkportále, odkaz zde.

  Kurz Koučinik ve výchově a vzdělávání má výcvikový charakter (koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby techniky dále vcičili vv triádách a ihned je aplikovali do praxe). Jde o půlroční kurz koučinku. Kurz obsahuje:

  • vzdělávací semináře,
  • nácvikové triády a reflektování,
  • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
  • závěrečné prezentace.

  Účastníci budou vybaveni pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžení body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. 

  Bonusem pro účastníky je:

  • e-learning s teoretickými základy probíraných témat v oblasti koučování 

  Obsah kurzu naleznete zde.

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Hana Kaniová

  Cena:

  • 26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
  • Měsíc, před zahájením výcviku, Vám zašleme doklad k úhradě kurzovného, kde uhrazenou kauci započteme.
  • Možnost množstevních slev

  Časové plány kurzu Ostrava a Brno 2020-2021

  Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO - Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a také kurzem Koučování týmu, případně využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

  Pro přihlášení využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

  Kontaktní údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty