Komunikační a prezentační dovednosti

 • Vzdělávání |
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Proč je důležité umění efektivní komunikace

  V mezilidském kontaktu není možné nekomunikovat!  Můžete přestat poslouchat, můžete odejít z  místnosti a pro přítomné je toto Vaše chování sdělením o Vašem nezájmu, únavě nebo o jiném důležitém úkolu, který musíte vyřešit. Protože vždy, když se nějak chováme, něco děláme, něco říkáme či neříkáme, vždy komunikujeme!

  Komunikační dovednosti zasahují do pracovního i osobního života. Firmy hledají člověka, který umí jednat s lidmi. Toto „umění“ je dosti složitá dovednost. Znamená však dobrý vklad pro úspěch v životě a práci.

  nahoru

  Komunikačním dovednostem se můžete naučit

  Komunikačním dovednostem, přesvědčivému projevu, sebeprezentace a dalšímu se můžete naučit. Teoretický výklad nebo studium podkladů na internetu Vám však dovednosti nezvýší. Je potřeba je trénovat. K tréninku dovedností můžete využít zkušenostní workshopy Školy manažerského rozvoje.

  Výhodou workshopů Školy manažerského rozvoje je to, že jsou organizovány v odpoledních hodinách, jsou vedeny zkušenými lektory, mají tréninkový charakter, takže si odnesete praktické dovednosti ihned využitelné v praxi.

  Můžete vybírat z nabídky aktuálních kurzů jako jsou Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev, Sebeprezentace u pracovních pohovorů a Asetivita pro každý den.

  nahoru

  Komunikační dovednosti minimalizují nedorozumnění

  K řadě nedorozumění a problémů mezi lidmi dochází díky špatně fungující komunikaci a to zejména proto, že se lidé vyjadřují nejasně, neříkají vše, co je důležité, mluví málo nebo naopak moc, ale neříkají to podstatné.

  Lidé s dobrými komunikačními dovednostmi dokáží sledovat to, co jim druhý říká, umí naslouchat (nejen poslouchat), dávají druhým prostor k vyjádření jejich názorů a sami jsou schopni předávat potřebné informace.

  nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty