Kariérové poradenství a koučování

 • Vzdělávání |
 • Kariérové poradenství a koučování |
 • Obsah kurzu Kariérové poradenství a koučování
 • Obsah

  Mentální mapa vytvořená absolventy kurzu - co všechno je součástí Kariérového poradenství a koučování:

  kariérové poradenství

  Téma kurzu:

  Náplň:

  Základy koučování v kariérovém poradenství, poradenský rozhovor

  1. Filozofické základy a principy kariérového poradenství a koučování
  2. Způsob vedení poradenského rozhovoru koučovacím způsobem - práce se škálou (metodika, nácvik)
  3. Kariérní strom jako komplexní poradenská technika zahrnující práci se zdroji klientů/žáků, motivací, hodnotami, úspěchy, plánováním akčních kroků
  4. Osobnostní typy klientů, sceeningová diagnostika RIASEC za využití kariérních karet

       Příklady technik, které jsou součástí Kariérního stromu:

  • Tvorba Kariérního stromu - kompetence, hodnoty, úspěchy, vnější vlivy, akční kroky
  • Manažer/ka vlastní kariéry - tvorba akčního plánu 
  • Tipy na sebepoznávací techniky pro ujasnění si silných stránek a prostoru pro rozvoj
  • Kariérní karty STAVY v kontextu teorie profesní orientace RIASEC
  • Koučovací karty - karty POTŘEB, karty pro práci s vizí OBRAZY
  • Projekty, aktivity, kvality dle Thomase Dienera – vnitřní zdroje, aktivity/projekty, kvality/hodnoty
  • a další

  Pedagog jako kariérový poradce a kouč, osobnostní typy žáků

  1. Model GROW jako základní struktura vedení poradenského a koučovacího procesu - trénink
  2. Na řešení zaměřený rozhovor 
  3. Koučovací přístup jako způsob komunikace a jeho využití při jednorázové krátké komunikaci s klienty/žáky, rodiči
  4. Reflektování a zapojení rodičů do poradenského procesu

  Typy koučovacích rozhovorů v KP a integrace směrů

  1. Osobní portfolio - jeho příprava, techniky pro efektivní zpracování (zpětná vazba, zpracování CV, motivačního dopisu, vlastní prezentace, příprava na pracovní pohovory)
  2. Techniky hledání zaměstnání vč. moderních nástrojů jako FB, LinkedIn
  3. Pracovní pohovory
  4. Designování kariéry: Prototypy budoucnosti, Flow
  5. Sebepoznávací a kreativní techniky:
  • Cesta životem a kariérou,
  • Létající balón,
  • SWOT analýza,
  • Kariérní kompas,
  • Práce s koučovacími kartami (dalších 9 typů karet)

  Kariérový koučink, koučovací a poradenské techniky

  1. Vedení koučovacích rozhovorů integrujícím způsobem (NLP, systemika, hodnotový koučink)
  2. Motivace, práce s vizí, stanovování kariérních cílů
  3. Rozhodovací techniky a jejich trénink:
  • Karteziánské kvadranty
  • Kolo kariérní rovnováhy
  • Time-line
  • Neurogické úrovně dle M.H.Ericksona
  • Energetický kotel

  Podněcování osobnostního potenciálu žáků, supervize závěrečných prezentací

  1. Koučovací a poradenská technika: Mentální mapování
  2. Kompetence pro trh práce:
  • Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev, 
  • Týmový spolupráce
  • Plánování a time management - prevence prokrastinace
  Supervize vlastní poradenské práce: prezentace účastníků

   

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty