Kariérové poradenství a koučování

 • Vzdělávání |
 • Kariérové poradenství a koučování |
 • Časové plány kurzu Kariérové poradenství a koučování
 • Harmonogram kurzu

  Zahájení obvykle 9:00, od 8:30 prostory zpřístupněny, ukončení 16:00, tj. 8 vyučovacích hodin/den. 

  Harmongoram kurzu KPaK 3 Brno 2019

  Téma výcviku Termín
  Úvod do kariérového poradenství a koučování, práce se škálou // Kariérní strom 1. – 2. 10. 2019
  Osobní portfolio, Pracovní pohovory // Sebepoznávací a kareativní techniky 26. - 27. 11. 2019
  Koučovací přístup v kariérním poradenství - Model GROW a stanovování cílů 7. – 8. 1. 2020
  Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování 4. – 5. 2. 2020
  Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev // Supervize závěrečné práce 3. – 4. 3. 2020

  Harmongoram kurzu KPaK 4 Ostrava 2019

  Téma výcviku Termín
  Úvod do kariérového poradenství a koučování, práce se škálou // Kariérní strom 20. – 21.11.2019
  Koučovací přístup v kariérním poradenství - Model GROW a stanovování cílů 4. – 5. 12. 2019
  Osobní portfolio, Pracovní pohovory // Sebepoznávací a kareativní techniky 8. - 9. 1. 2020
  Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování 12. - 13. 2. 2020
  Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev // Supervize závěrečné práce 25. - 26. 3. 2020

  Harmongoram kurzu KPaK 5 Brno jaro 2020

  Téma výcviku Termín
  Úvod do kariérového poradenství a koučování, práce se škálou // Kariérní strom 27. - 28. 2. 2020
  Koučovací přístup v kariérním poradenství - Model GROW a stanovování cílů 26. - 27.3. 2020
  Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování  23. - 24. 4. 2020
  Osobní portfolio, Pracovní pohovory // Sebepoznávací a kareativní techniky 14. - 15. 5. 2020
  Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev // Supervize závěrečné práce 4. – 5. 6. 2020

  Harmongoram kurzu KPaK 6 Ostrava 2020

  Téma výcviku Termín
  Úvod do kariérového poradenství a koučování, práce se škálou // Kariérní strom 6. - 7. 4. 2020
  Koučovací přístup v kariérním poradenství - Model GROW a stanovování cílů 11. - 12. 5. 2020
  Osobní portfolio, Pracovní pohovory // Sebepoznávací a kareativní techniky 15. - 16. 6. 2020
  Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování 21. - 22. 9. 2020
  Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev // Supervize závěrečné práce 19. - 20. 10. 2020

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty