Vnitřní žena

 • Psychoterapie |
 • Vnitřní žena
 • Vnitřní žena - žena v nás ženách

  psychoterapie

  Čteme o tom, slyšíme, možná i mluvíme či přemýšlíme. Také přemýšlím...

  K mým úvahám mne inspirovaly mé klientky. Přichází a mluví o tom, co je trápí. Mluví o nízkém sebevědomí, strachu, obavách a také o tom, co všechno MUSÍ zvládnout. Záměrně zvýrazňuji slovo MUSÍ. Na druhou stranu ale také mezi mé klientky patří ženy sevevědomé, kterým ale něco schází ke spokojenosti a ony neví, co.

  Žijeme ve společnosti řízené muži, orientované na výkon. Ženy chodí do práce, podnikají, starají se o děti, domácnost a neustále se snaží dosáhnout výsledků, které nastavili muži, muži ve vedoucích funkcích, muži sebevědomí, bez úzkostí, beze strachu (alespoň nezvědoměného).

  Prostředek ke zvýšení svého sebevědomí ženy často volí snižování váhy. K tomoto svému, často zástupnému, cíli volí opět mužské prostředky, např. se inspirují reklamami, které vytvářejí muži - užívají různé "zaručené preparáty" nebo třeba navštěvují Bikram jógu, která "čistí", ale vzhledem k tomu, že jí vymyslel muž, ptám se, zda "čistí" i ženy????

  Málo činností a rozhonutí, která v životě děláme, jsou čistě ženská.

  Jsem žena, matka, manželka, psycholožka, hypnoterapeutka, koučka a majitelka vzdělávací společnsoti. A až díky svým klientkám jsem si uvědomila, že směr mnou vedené terapie, který dává strukturu rozhovorům s klientkami, jsem si zvolila instinktivně žensky správně. Jde o "na řešení zaměřený přístup" (Solution focused approach), na jehož počástku stála žena - Insoo Kim Berg. Na rozdíl od Psychoanalýzy (Z. Freud) nebo třeba Rogersovské terapie (C. Rogers).

  Ženy, které chtějí v sobě znovuobjevit svou vnitřní ženu, mohou využít psychoterapie a hypnózy vedené ženou.

  Psychoterapie a hypnóza jsou součástí aktivit spolku 

  CETERAS Profi - Centrum terapeutických služeb, z.s.

  Centrum terapeutických služeb

  Kontakt: PhDr. Sylvie Navarová, tel.: 605214849, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty