Pro firmy

 • Psychoterapie |
 • Pro firmy
 • Péče o zaměstnance

  Firmy pečující o své zaměstnance nabízejí jako benefit různě formy psychohygieny. Zajistíme programy prevence vyhoření, stress managementu a péče o sebe upravené dle potřeb každého zákazníka a individuální psychologické poradenství a psychoterapii.

  V rámci seminářů se zaměřujeme na zvládání stresu každého jednotlivce i skupiny a techniky odolnosti vůči němu (rozpoznání osobních stresorů), posílení osobních salutorů (individuální mapování) a rozpoznání varovných signálů přetížení a vyhoření. Nedílnou součástí seminářů jsou protistresové relaxační techniky a jejich použití (praktický nácvik).

  skupinová terapie

  Poskytujeme individuální psychologické poradenství a psychoterapii (komunikační a strategická psychoterapie nebo hypnoterapie) pro zaměstnance firem.

  S dotazy se obracejte na PhDr. Sylvii Navarovou

  tel. 605214849

  e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

  nahoru

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty