Krizová intervence

 • Psychoterapie |
 • Krizová intervence
 • Krize, krizová intervence

  Lidem, kteří se ocitli v krizi, nabízíme poskytnutí krizové intervence formou rozhovoru s odborníky. Přijďte dříve, než-li později!

  Co je krize

  Slovo krize pochází z řečtiny. Znamená náhlou, nečekanou změnu, nebo obrat. Dnes obvykle za krizi považujeme obrat k horšímu, ale původní význam toto negativní hodnocení neobsahoval. Krize může přinášet šanci, změnu k lepšímu.

  Všichni toužíme po tom, abychom prožívali život v pohodě, rovnováze. Snažíme se zvládat změny, které nevyhnutelně život přináší a životní rovnováhu si udržet. Přesto jsme všichni zažili náročné životní situace, které rovnováhu narušily a vyústily v krizi.

  Události, které mohou vyústit v krizi:

  • jsou součástí běžného života – dospívání, výchova dětí, stárnutí, umírání
  • přicházejí jako ”rány osudu” - invalidita, potrat, rozvod, nemoc, nezaměstnanost
  • bývají doprovázeny silnými pocity – zoufalství, strach, hněv, nejistota

  Průběh krize

  Krize je situací, kterou čas od času procházíme všichni. Je proto dobré seznámit se s jejím průběhem, abychom ji mohli včas rozpoznat a hlavně abychom se jí uměli bránit.

  Jednotlivé fáze krize:

  1.  Šok: na počátku je všechno jakoby neskutečné, lidé se „cítí jako praštění“. Cítíte se ”mimo”. Myslíte si, že to všechno je jen špatný sen, snažíte se z něj probudit. Váš mozek je v tu chvíli dočasně zablokován, nepřibírá nové informace. Co se děje okolo vás vnímáte jakoby z dálky. Všechno běží kolem jako film. Jste osamělí, potřebujete pomoc. Postiženým šokem je třeba poskytnou jasné, stručné a pravdivé informace. Šoková fáze trvá 0 až 24 nebo 36 hodin po události.
  2.  Výkřik: Omámenost z prvotního šiku přetrvává v pocitu, že svět okolo vás je tak trochu mimo. Někdo se v této fázi projevuje netečností, jiný až přehnanou aktivitou a čilostí. Nemůžete uvěřit, že se něco takového mohlo stát. Tato fáze trvá do 3 dnů. I v této fázi, jsou pro postiženého potřebné především informace, pomoc při uspořádávání času, výhled do krátké budoucnosti.
  3.  Hledání smyslu: Z šokové fáze se začnete pomalu probírat a čeká vás kruté setkání s realitou. Uvědomujete si celou vaši situaci a cítíte hluboké zoufalství. Často se objevují pocity viny, otázka: ”Proč zrovna já? Proč zrovna mně se to muselo stát?” Tato fáze trvá od 3 dnů do dvou týdnů. Je dobré, když si postižený člověk může s někým popovídat, potřebuje o události opakovaně mluvit, aby jí porozuměl, potřebuje, aby mu někdo naslouchal a bral jej vážně. Postižený člověk hledá a nalézá smysl události (např. „byl to trest…“), aby události lépe porozuměl. Smysl nalezený v této fázi může být přechodný, později se vynoří jiný.
  4. Popření a znovuprožívání: Následuje fáze, která trvá od dvou týdnů do měsíce, ve které říkáte: „Třeba se mi to jen zdálo.“ „Kdyby mě šéf důrazněji upozornil na mou chybu, mohl jsem ji napravit.“ Snaha o popření (uzavření se do vzpomínek, do snů) se střídají s přemítáním, jak mohlo být všechno jinak, kdyby …. Okolní život se vrací do starých kolejí, jen pro postiženého „nebude nikdy jako předtím“. Střídají se pocity vděčnosti za pomoc s pocity hněvu či křivdy. Naslouchání postiženému je stále v této fázi důležité.
  5. Nové plány a nová rovnováha: Bolestivé pocity odcházejí a začínáte přemýšlet, co dál. „Musí se žít dál, nechci se už k tomu vracet.“ Zvažujete své možnosti.  V poslední fázi získáváte kontrolu nad situací, život se vrací do normálních kolejí. Jste opět schopni dívat se na život optimisticky. V této fázi se rozhodne, zda člověk v posttraumatických reakcích uvízne nebo jestli se uzdraví. Někteří lidé se nezhojí nikdy, traumatickou událost za celý život nezpracují. Zpracování události se projeví jejím přesunem do nezraňujících vzpomínek. Událost se stane součástí jeho života a člověk je schopen o ní bez úzkostných reakcí hovořit.

  Zpracování události v čase

  Základní časovou jednotkou je den. Nový den umožňuje začít znovu, jakoby bez dluhů minulého dne.

  Zajímavou jednotkou je 6 týdnů čili 40 dnů: jde o základní čas pro biologickou přestavbu organismu (typický příklad šestinedělí po porodu).

  Další důležitou časovou jednotkou jsou 3 měsíce – po třech měsících se např. proměňuje milostný vztah – rozpadá se nebo se stává skutečným.

  6 měsíců je např. dobou pro prožití přirozeného smutku po úmrtí partnera.

  Zřetelným mezníkem časového zpracování bývá jeden rok – jako první výročí – celý rok uplynul od změny, jsou za námi první Vánoce, první prázdniny, první Nový rok a nastává rok druhý, cyklus se začíná opakovat tak, jak se zopakuje ještě mnohokrát.

  Přesto i druhý rok je důležitý. Události se uzavírají, začišťují. Dvouletá známost řeší „buď se rozejdeme, nebo se vezmeme“.

  U tragických událostí, těžkých neštěstí se předpokládá, že přeměna události v nezraňující vzpomínky trvá 7 let.

  Plynoucí čas, který dovoluje změnu, si nemusíme uvědomovat, ale vnímáme ho velmi přesně.

  Proto si uvědomte, že:

     „Dnešek je první den zbytku našeho života!“ 

   

  Psychoterapie a hypnóza jsou součástí aktivit spolku 

  CETERAS Profi - Centrum terapeutických služeb, z.s.

  Centrum terapeutických služeb

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty