Naši experti

 • O nás |
 • Naši experti
 • Experti Školy manažerského rozvoje

  Naší výhodou jsou vysoce kvalifikovaní lektoři s dlouholetou praxí jak ve školící oblasti, tak s expertními zkušenostmi v oblastech, kterým se věnují.

  Náš tým

  PhDr. Sylvie Navarová

  PhDr. Sylvie Navarová - majitelka a jednatelka Školy manažerského rozvoje s.r.o.

  Psycholožka, koučka (Integrativní kouč a certifikovaný systemický kouč a supervizor), lektorka

  Její motto: "Všechna řešení nosíme v sobě."

  Vystudovala personální management a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (Bc. personální management, Bc., Mgr. a PhDr. psychologie). Má 9 letou praxi v HR a od roku 2005 se věnuje psychologické práci, koučování manažerů, supervizi a lektorské činnosti.

  V České republice rozvíjí integrativní směr v koučování a vede výcviky Integrativního koučinku a kurzy zaměřené na oblast rozvoje lidských zdrojů a psychologii. Koučování se aktivně věnuje od roku 2009. Je absolventkou výcviku INSTITUT S&K HERMÉS Praha v Systemickém koučování a supervizi a Komunikační a strategické terapii M. H. Ericksona. Je členkou Asociace integrativních koučů a České asociace pro psychoterapii.

  Ráda poskytuje kariérové poradenství, její projekty Kariérový koučink do škol a DELTA byly oceněny Národními cenami kariérového poradenství. Zaměřuje se také na rozvoj budoucích koučů v akreditovaných vzdělávacích programech i programech sestavených dle potřeb zákazníka. Je autorkou řady článků o koučování, vzdělávání dospělých a poradenské praxi. Vystupuje na odborných konferencích a vyučuje externě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pro firmy zajišťuje psychologickou péči o zaměstnance.

  Referenční firmy:

  LIBERTY, Ostrava, Česká spořitelna, BANDI VAMOS a.s., Ernst Leopold s.r.o., ROBE lighting s.r.o., UNEX a.s. (rozvojová setkání týmů a koučování týmů), Huisman Sviadnov (sebepoznávací setkání „talentů“), Eschola (vedení výcviku interních koučů Tieto, DHL, Huisman a další), Brose (výcvik Integrativní kouč, psychoterapie pro zaměstnance), New Dimension (výcvik Integrativní kouč, supervize zaměstnanců), Premi consult (výcvik Integrativní kouč, supervize zaměstnanců), Interquality (koučování týmu a jednotlivců, stres management), Centrum nové naděje (supervize a manažerský koučink), Dětský domov Bukovanského (supervize a týmový koučink), ZŠ Krnov Janáčkovo nám. (výcvik pro ředitele a zástupce ZŠ MSK), Euroguidence (kurzy profesního rozvoje, assessment centra, koučování), Fortesteel (kurzy rovných příležitostí a komunikačních dovedností) aj.

  Ing. Alena Šuleřová

  Ing. Alena Šuleřová - finanční manažerka a koordinátorka kurzů

  Mgr. Jana Mynářová, všímavý kouč, překladatelka, lektorka

  Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC - profesionální koučka s mezinárodní certifikací ICF ACC, lektorka, psycholožka

  Její motto: 

  Ptá se žák Mistra: "Jak to děláš, že Tě nic nerozhodí?"
  "Ále rozhodí, jen se umím v mžiku zase srovnat."

  V roce 2000 ukončila magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno a od roku 2009 postgraduálně studuje pedagogickou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala 850 hodin výcviku v terapii všímavostí a absolvovala kurz Presence-Based Coaching vedený Dougem Silsbeem v Severní Karolíně, USA. V současnosti rozvíjí v České republice směr nazvaný Všímavý koučink (Mindful Coaching - odkaz zde) a z angličtiny přeložila knihu The Mindful Coach vydanou v roce 2012 nakladatelstvím Maitreia. Spolupodílí se na vedení našeho výcviku v integrativním koučinku. Je členkou Asociace integrativních koučů. Koučuje v češtině a angličtině.

  Referenční firmy: Siemens, ROBE, BROSE CZ, BROSE SK, SKD Bojkovice, Semperflex Optimit s.r.o. a Aircraft Industries a.s.

  Petra Svobodníková

  Mgr. Petra Svobodníková - certifikovaná integrativní a NLP koučka, konzultantka v oblasti firemní praxe a rozvoje leadershipu, lektorka

  Její motto: „Věřím v partnerství, individualitu a důvěru.“

  Vystudovala filozofickou fakultu OU v oboru angličtina, francouzština a psychologie. V letech 2003 – 2015 pracovala jako HR manažer v nadnárodních společnostech. Od roku 2015 se věnuje koučování a poradenství v oblasti firemní praxe se zaměřením na profesní rozvoj manažerů. Je certifikovanou konzultantkou společnosti Thomas, poskytovatele psychodiagnostiky v oblasti náboru a profesního rozvoje. Je členkou rady Asociace integrativních koučů (AIK) a členkou Evropské rady pro koučink a mentoring (EMCC). „Věřím v partnerský přístup, respektuji individualitu a důvěru. Výsledky práce s mými klienty jsou vize, přínos, smysl a jednání vedoucí k pozitivní změně.“

  Referenční firmy: GoodCall s.r.o. (Ostrava, Brno, Zlín, Praha), Nafigate Corporation a.s., Nafigate Cosmetics a.s., Měststký ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA p.s., Meopta – optika s.r.o, Vysoké učení technické VUT-FSI, VŠB-TUO, ŽDB a.s., TOMGAST s.r.o., Vysloužil Architekti

  Mgr. Hana Kaniová - certifikovaná integrativní a NLP koučka, mentorka v oblasti osobního rozvoje pedagogů, lektorka měkkých dovedností

  Její motto: „Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.“

  Vystudovala filozofickou fakultu Ostravské univerzity v oboru angličtina, francouzština, pedagogika a psychologie. Mimo jazykové vzdělávání dospělých se 12 let věnovala školení a mentoringu lektorů jako metodik a studijní ředitelka jazykové školy. Od roku 2017 se věnuje koučování a školení měkkých dovedností ve firemním a soukromém sektoru, podílí se na tvorbě akreditovaných programů koučinku jako nástroje k osobnímu rozvoji pedagogů a je autorkou sebekoučovacích online kurzů pro ženy. Absolvovala koučovací výcvik Integrativní kouč, výcviky NLP Practitioner a NLP Master, v současnosti dokončuje koučovací výcvik Gestalt Essence. Je členkou rady Asociace integrativních koučů. Koučuje a školí i v anglickém jazyce.

  Referenční firmy: Mindsteps s.r.o., Pygmalion s.r.o., Molnlycke Health Care Klinipro s.r.o., Ufi Filters Czech s.r.o., Fabast Trading s.r.o., ProFaktum s.r.o., Danone a.s., Optimal Software s.r.o.

  Lenka Ottová

  Mgr. Lenka Ottová - krizový intervent, psychoterapeut

  Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje od 2007. Nyní pracuje na pozici lektora, intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuje na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), intervizor a konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působí i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci.

  Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy: Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže.

  V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

   

  Externí spolupracovníci

  Oldřich Šuleř

  Ing. Oldřich Šuleř - vedoucí lektor kurzů managementu

  Trenér, konzultant, kouč

  Absolvoval Technickou univerzitu – Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982). Pracoval jako projektant, po roce 1989 pak byl postupně vedoucí personálního a právního oddělení, personální manažer a člen dozorčí rady. Později působil jako lektor švýcarské vzdělávací nadace, konzultant, trenér a manažer vzdělávání americké poradenské firmy, člen představenstva české stavební firmy, jednatel vzdělávací společnosti a společník poradenské skupiny.

  Zúčastnil se řady zahraničních manažerských programů, např. tříměsíčního studijního programu pro manažery ze střední a východní Evropy (Nikkeiren) v Japonsku (Tokio, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Kjóto), programu Phare ve Velké Británii Management a rozvoj lidských zdrojů v Tynemouth a studijního programu pro manažery českých firem v Newcastle a Sunderlandu. Prošel rovněž tréninkem trenérů managementu na Floridě v USA a výcvikem regionálních manažerů vzdělávání v Amsterdamu.

  Přednášel externě na UP Olomouc (manažerské techniky) a na ekonomické fakultě TU-VŠB Ostrava (moderní směry managementu a současný management).

  Od roku 1993 pracuje jako lektor, konzultant nebo kouč v řadě významných českých, slovenských a zahraničních firem. Má bohatou publikační činnost. Vedle 22 studijních textů (skript) pro vzdělávání v manažerských dovednostech a soft skills, článků v Moderním řízení a Controller News je autorem resp. spoluautorem 12 knih o řízení a manažerských a měkkých dovednostech: „100 klíčových manažerských technik“ (2009), „5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout“ (2008), „Porada jako efektivní nástroj řízení“ (2008), „Management“ (2006), „Zvládáte své manažerské role?“ (2002), „Firemní strategie – plánování a realizace“ (2002), „Management“ (2002), „Jak řídit a vést porady“ (2001), „Manažerské techniky I, II, III“ (1995-2003), „Základy managementu“ (2013).

  Referenční firmy:

  Scheidt&Bachmann Slovakia, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Škoda Auto, Hayes Lemmerz Czech, FK dřevěné lišty, Cromodora Wheels, Ostroj Opava, Granitol Moravský Beroun, Varroc Lighting Systems, Retigo Rožnov p. R., Eurogema CZ, B:Tech Havlíčkův Brod, Siemens Electric Machines aj.

  Šárka Tomisová

  Ing. Šárka Tomisová  - lektor, kouč a konzultant se specializací na logistiku a finanční gramotnost

  Vystudovala vysokou školu Logistiky v Přerově. Logistiku vykonává prakticky a to především jako odborník- konzultant, dále pak vyučuje a vede studenty ve vzdělávacích institucích studenty MBA – Cambridge Business Scholl, Business Institut EDU a.s. Je spoluzakladatelkou a byla první výkonnou ředitelkou Asociace integrativních koučů, jejíž členkou je i dnes.

  Jako lektor působí v rozsáhlé oblasti soft skills a motivace vůbec. Celou řadu let spolupracuje na motivačních projektech v oblasti „Finanční a spotřebitelské gramotnosti“ a „Zahájení podnikání“. V logistice se zaměřuje na distribuční logistiku a s tím související oblasti, moderní i tradiční metodiku a její aplikaci v současné logistice, kde se věnuje jak odborné tak základní orientaci v logistice, znalosti procesů a systémů v oboru a to v pozici trenéra, lektora a konzultanta. V oblasti koučinku se věnuje osobnímu a kariérnímu rozvoji, a to nejvíc v podobě individuální práce s klientem. Je tvůrce a spolutvůrcem celé řady podpůrných materiálů pro nejrůznější vzdělávací aktivity a projekty.

  Referenční firmy:

  Business Institut EDU a.s., Cambridge Business School s.r.o., CElogis a.s., CS Systém, s.r.o., eD´ systém Czech a.s., Frost Logistics, s.r.o., Letovické strojírny s.r.o., Liga ops, Mürdter – Dvořák - lisovna, nástrojárna, s.r.o., Seven Sport s.r.o., BDO Advisory s.r.o., Cofet a.s., Ideal education s.r.o., IRP, s.r.o., Logistická akademie, MEK-IN, s.r.o., ZŠ Bučovice

  nahoru

  Aktuality

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty