Naši experti

 • O nás |
 • Naši experti
 • Experti Školy manažerského rozvoje

  Naší výhodou jsou vysoce kvalifikovaní lektoři s dlouholetou praxí jak ve školící oblasti, tak s expertními zkušenostmi v oblastech, kterým se věnují.

  Náš tým

  PhDr. Sylvie Navarová

  PhDr. Sylvie Navarová - majitelka a jednatelka Školy manažerského rozvoje s.r.o.

  Psycholožka, koučka (Integrativní kouč a certifikovaný systemický kouč a supervizor), lektorka

  Vystudovala personální management a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (Bc. personální management, Bc., Mgr. a PhDr. psychologie). Má 9 letou praxi v HR a od roku 2005 se věnuje psychologické práci, koučování manažerů, supervizi a lektorské činnosti.

  V České republice rozvíjí integrativní směr v koučování a vede výcviky Integrativního koučinku a kurzy zaměřené na oblast rozvoje lidských zdrojů a psychologii. Koučování se aktivně věnuje od roku 2009. Je absolventkou výcviku INSTITUT S&K HERMÉS Praha v Systemickém koučování a supervizi a Komunikační a strategické terapii M. H. Ericksona. Je členkou Asociace integrativních koučů a České asociace pro psychoterapii.

  Ráda poskytuje kariérové poradenství, její projekty Kariérový koučink do škol a DELTA byly oceněny Národními cenami kariérového poradenství. Zaměřuje se také na rozvoj budoucích koučů v akreditovaných vzdělávacích programech i programech sestavených dle potřeb zákazníka. Je autorkou řady článků o koučování, vzdělávání dospělých a poradenské praxi. Vystupuje na odborných konferencích a vyučuje externě na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  Referenční firmy:

  LIBERTY, Ostrava, BANDI VAMOS a.s., Ernst Leopold s.r.o., ROBE lighting s.r.o., UNEX a.s. (rozvojová setkání týmů a koučování týmů), Huisman Sviadnov (sebepoznávací setkání „talentů“), Eschola (vedení výcviku interních koučů Tieto, DHL, Huisman a další), Brose (výcvik Integrativní kouč, psychoterapie pro zaměstnance), New Dimension (výcvik Integrativní kouč, supervize zaměstnanců), Premi consult (výcvik Integrativní kouč, supervize zaměstnanců), Interquality (koučování týmu a jednotlivců, stres management), Centrum nové naděje (supervize a manažerský koučink), Dětský domov Bukovanského (supervize a týmový koučink), ZŠ Krnov Janáčkovo nám. (výcvik pro ředitele a zástupce ZŠ MSK), Euroguidence (kurzy profesního rozvoje, assessment centra, koučování), Fortesteel (kurzy rovných příležitostí a komunikačních dovedností) aj.

  Ing. Alena Šuleřová

  Ing. Alena Šuleřová - finanční manažerka a koordinátorka kurzů

  Mgr. Jana Mynářová, všímavý kouč, překladatelka, lektorka

  Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC - profesionální koučka s mezinárodní certifikací ICF ACC, lektorka, psycholožka

  V roce 2000 ukončila magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno a od roku 2009 postgraduálně studuje pedagogickou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala 850 hodin výcviku v terapii všímavostí a absolvovala kurz Presence-Based Coaching vedený Dougem Silsbeem v Severní Karolíně, USA. V současnosti rozvíjí v České republice směr nazvaný Všímavý koučink (Mindful Coaching - odkaz zde) a z angličtiny přeložila knihu The Mindful Coach vydanou v roce 2012 nakladatelstvím Maitreia. Spolupodílí se na vedení našeho výcviku v integrativním koučinku. Je členkou ICF Glogal a ICF Czech Republic a certifikovaným profesionálním koučem ICF (ACC). Je členkou Asociace integrativních koučů. Koučuje v češtině a angličtině.

  Petra Svobodníková

  Mgr. Petra Svobodníková - certifikovaná integrativní a NLP koučka, konzultantka v oblasti firemní praxe a rozvoje leadershipu, lektorka

  Vystudovala filozofickou fakultu OU v oboru angličtina, francouzština a psychologie. V letech 2003 – 2015 pracovala jako HR manažer v nadnárodních společnostech. Od roku 2015 se věnuje koučování a poradenství v oblasti firemní praxe se zaměřením na profesní rozvoj manažerů. Je certifikovanou konzultantkou společnosti Thomas, poskytovatele psychodiagnostiky v oblasti náboru a profesního rozvoje. Je členkou rady Asociace integrativních koučů (AIK) a členkou Evropské rady pro koučink a mentoring (EMCC). „Věřím v partnerský přístup, respektuji individualitu a důvěru. Výsledky práce s mými klienty jsou vize, přínos, smysl a jednání vedoucí k pozitivní změně.“

  Referenční firmy: GoodCall s.r.o. (Ostrava, Brno, Zlín, Praha), Nafigate Corporation a.s., Nafigate Cosmetics a.s., Měststký ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA p.s., Meopta – optika s.r.o, Vysoké učení technické VUT-FSI, VŠB-TUO, ŽDB a.s., TOMGAST s.r.o., Vysloužil Architekti

  Mgr. Hana Kaniová - certifikovaná integrativní a NLP koučka, mentorka v oblasti osobního rozvoje pedagogů, lektorka měkkých dovedností

  Vystudovala filozofickou fakultu Ostravské univerzity v oboru angličtina, francouzština, pedagogika a psychologie. Mimo jazykové vzdělávání dospělých se 12 let věnovala školení a mentoringu lektorů jako metodik a studijní ředitelka jazykové školy. Od roku 2017 se věnuje koučování a školení měkkých dovedností ve firemním a soukromém sektoru, podílí se na tvorbě akreditovaných programů koučinku jako nástroje k osobnímu rozvoji pedagogů a je autorkou sebekoučovacích online kurzů pro ženy. Absolvovala koučovací výcvik Integrativní kouč, výcviky NLP Practitioner a NLP Master, v současnosti dokončuje koučovací výcvik Gestalt Essence. Je členkou rady Asociace integrativních koučů. Koučuje a školí i v anglickém jazyce.

  Referenční firmy: Mindsteps s.r.o., Pygmalion s.r.o., Molnlycke Health Care Klinipro s.r.o., Ufi Filters Czech s.r.o., Fabast Trading s.r.o., ProFaktum s.r.o., Danone a.s., Optimal Software s.r.o.

   

  PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  PhDr. Jana Zouharová, PhD., PCC 2013-2016 - profesionální koučka s mezinárodní certifikací ICF PCC 2013-2016, Mentor, Erickson College Int.: ECPC), lektorka, psycholožka

  Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr., PhDr., Ph.D.) a od roku 2006 se věnuje jak psychologické práci, tak vzdělávání dospělých. V současné době vede několik projektů zaměřených na koučink, poradenské, terapeutické a vzdělávací služby. Koučinku se aktivně věnuje od roku 2009, je absolventkou kanadské Erickson College International s certifikací Erickson Certified Professional Coach, a dalších výcviků a kurzů zaměřených na koučování. Je členkou ICF (International Coach Federation) Glogal a ICF Czech Republic a certifikovaným profesionálním koučem ICF (PCC – Professional Certified Coach) a mentorem. 

  Zaměřuje se také na vzdělávání a trénink budoucích koučů v akreditovaných vzdělávacích programech i programech šitých na míru zadavateli. Koučovací přístup uplatňuje jak ve své práci, tak v rámci tréninků měkkých dovedností, které vede. Je autorkou řady článků a publikací o koučování, vzdělávání a poradenské praxi. Spolupracuje např. s QL Interier, Media Hill, Vysočina Education, PlusMinus Production, Cormen, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, aj.

  Externí spolupracovníci

  Oldřich Šuleř

  Ing. Oldřich Šuleř - vedoucí lektor kurzů managementu

  Trenér, konzultant, kouč

  Absolvoval Technickou univerzitu – Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982). Pracoval jako projektant, po roce 1989 pak byl postupně vedoucí personálního a právního oddělení, personální manažer a člen dozorčí rady. Později působil jako lektor švýcarské vzdělávací nadace, konzultant, trenér a manažer vzdělávání americké poradenské firmy, člen představenstva české stavební firmy, jednatel vzdělávací společnosti a společník poradenské skupiny.

  Zúčastnil se řady zahraničních manažerských programů, např. tříměsíčního studijního programu pro manažery ze střední a východní Evropy (Nikkeiren) v Japonsku (Tokio, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Kjóto), programu Phare ve Velké Británii Management a rozvoj lidských zdrojů v Tynemouth a studijního programu pro manažery českých firem v Newcastle a Sunderlandu. Prošel rovněž tréninkem trenérů managementu na Floridě v USA a výcvikem regionálních manažerů vzdělávání v Amsterdamu.

  Přednášel externě na UP Olomouc (manažerské techniky) a na ekonomické fakultě TU-VŠB Ostrava (moderní směry managementu a současný management).

  Od roku 1993 pracuje jako lektor, konzultant nebo kouč v řadě významných českých, slovenských a zahraničních firem. Má bohatou publikační činnost. Vedle 22 studijních textů (skript) pro vzdělávání v manažerských dovednostech a soft skills, článků v Moderním řízení a Controller News je autorem resp. spoluautorem 12 knih o řízení a manažerských a měkkých dovednostech: „100 klíčových manažerských technik“ (2009), „5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout“ (2008), „Porada jako efektivní nástroj řízení“ (2008), „Management“ (2006), „Zvládáte své manažerské role?“ (2002), „Firemní strategie – plánování a realizace“ (2002), „Management“ (2002), „Jak řídit a vést porady“ (2001), „Manažerské techniky I, II, III“ (1995-2003), „Základy managementu“ (2013).

  Referenční firmy:

  Scheidt&Bachmann Slovakia, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Škoda Auto, Hayes Lemmerz Czech, FK dřevěné lišty, Cromodora Wheels, Ostroj Opava, Granitol Moravský Beroun, Varroc Lighting Systems, Retigo Rožnov p. R., Eurogema CZ, B:Tech Havlíčkův Brod, Siemens Electric Machines aj.

  Šárka Tomisová

  Ing. Šárka Tomisová  - lektor, kouč a konzultant se specializací na logistiku a finanční gramotnost

  Vystudovala vysokou školu Logistiky v Přerově. Logistiku vykonává prakticky a to především jako odborník- konzultant, dále pak vyučuje a vede studenty ve vzdělávacích institucích studenty MBA – Cambridge Business Scholl, Business Institut EDU a.s. Je spoluzakladatelkou a byla první výkonnou ředitelkou Asociace integrativních koučů, jejíž členkou je i dnes.

  Jako lektor působí v rozsáhlé oblasti soft skills a motivace vůbec. Celou řadu let spolupracuje na motivačních projektech v oblasti „Finanční a spotřebitelské gramotnosti“ a „Zahájení podnikání“. V logistice se zaměřuje na distribuční logistiku a s tím související oblasti, moderní i tradiční metodiku a její aplikaci v současné logistice, kde se věnuje jak odborné tak základní orientaci v logistice, znalosti procesů a systémů v oboru a to v pozici trenéra, lektora a konzultanta. V oblasti koučinku se věnuje osobnímu a kariérnímu rozvoji, a to nejvíc v podobě individuální práce s klientem. Je tvůrce a spolutvůrcem celé řady podpůrných materiálů pro nejrůznější vzdělávací aktivity a projekty.

  Referenční firmy:

  Business Institut EDU a.s., Cambridge Business School s.r.o., CElogis a.s., CS Systém, s.r.o., eD´ systém Czech a.s., Frost Logistics, s.r.o., Letovické strojírny s.r.o., Liga ops, Mürdter – Dvořák - lisovna, nástrojárna, s.r.o., Seven Sport s.r.o., BDO Advisory s.r.o., Cofet a.s., Ideal education s.r.o., IRP, s.r.o., Logistická akademie, MEK-IN, s.r.o., ZŠ Bučovice

  nahoru

  Aktuality

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty