Naši experti

 • O nás |
 • Naši experti
 • Experti Školy manažerského rozvoje

  Svou konkurenční výhodu stavíme na vysoce kvalifikovaných lektorech s dlouholetou praxí jak ve školící oblasti, tak s expertními zkušenostmi v oblastech, kterým se věnují.

  Náš tým

  Sylvie Navarová

  PhDr. Sylvie Navarová - majitelka a jednatelka Školy manažerského rozvoje s.r.o.

  Psycholožka, koučka (Integrativní kouč a certifikovaný systemický kouč a supervizor), lektorka, psychoterapeutka

  Vystudovala personální management a psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (Bc. personální management, Mgr. a PhDr. psychologie). Má 10 letou praxi v HR a od roku 2005 se věnuje psychologické práci (poradenství, terapie, vedení podpůrných skupin), supervizi a lektorské činnosti.

  V České republice rozvíjí integrativní směr v koučování a vede výcviky Integrativního koučinku a kurzy zaměřené na oblast rozvoje lidských zdrojů a psychologii. Koučování a hypnoterapii se aktivně věnuje od roku 2009. Je absolventkou výcviku INSTITUT S&K HERMÉS Praha v Systemickém koučování a supervizi a Komunikační a strategické terapii M. H. Ericksona. Je členkou Asociace integrativních koučů a České asociace pro psychoterapii.

  Ráda poskytuje kariérové poradenství, její projekt Kariérový koučink do škol byl v roce 2013 oceněn Národní cenou kariérového poradenství. Zaměřuje se také na rozvoj budoucích koučů v akreditovaných vzdělávacích programech i programech sestavených dle potřeb zákazníka. Je autorkou řady článků o koučování, vzdělávání dospělých a poradenské praxi. Vystupuje na odborných konferencích a vyučuje externě na Univerzitě Palackého v Olomouci.

  Referenční firmy:

  Ernst Leopold s.r.o., UNEX a.s. (rozvojová setkání týmů a koučování týmů), Huisman Sviadnov (sebepoznávací setkání „talentů“), Eschola (vedení výcviku interních koučů Tieto, DHL, Huisman a další), Brose (výcvik Integrativní kouč, psychoterapie pro zaměstnance), New Dimension (výcvik Integrativní kouč, supervize zaměstnanců), Premi consult (výcvik Integrativní kouč, supervize zaměstnanců), Interquality (koučování týmu a jednotlivců, stres management), Centrum nové naděje (supervize a manažerský koučink), Dětský domov Bukovanského (supervize a týmový koučink), ZŠ Krnov Janáčkovo nám. (výcvik pro ředitele a zástupce ZŠ MSK), Euroguidence (kurzy profesního rozvoje, assessment centra, koučování), Fortesteel (kurzy rovných příležitostí a komunikačních dovedností) aj.

  Jana Zouharová

  PhDr. Jana Zouharová, PhD., PCC 2013-2016 - profesionální koučka s mezinárodní certifikací ICF PCC 2013-2016, Mentor, Erickson College Int.: ECPC), lektorka, psycholožka, psychoterapeutka

  Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně (Mgr., PhDr., Ph.D.) a od roku 2006 se věnuje jak psychologické práci, tak vzdělávání dospělých. V současné době vede několik projektů zaměřených na koučink, poradenské, terapeutické a vzdělávací služby. Koučinku se aktivně věnuje od roku 2009, je absolventkou kanadské Erickson College International s certifikací Erickson Certified Professional Coach, a dalších výcviků a kurzů zaměřených na koučování. Je členkou ICF (International Coach Federation) Glogal a ICF Czech Republic a certifikovaným profesionálním koučem ICF (PCC – Professional Certified Coach) a mentorem. Je členkou Asociace integrativních koučů.

  Zaměřuje se také na vzdělávání a trénink budoucích koučů v akreditovaných vzdělávacích programech i programech šitých na míru zadavateli. Koučovací přístup uplatňuje jak ve své práci, tak v rámci tréninků měkkých dovedností, které vede. Je autorkou řady článků a publikací o koučování, vzdělávání a poradenské praxi. Spolupracuje např. s QL Interier, Media Hill, Vysočina Education, PlusMinus Production, Cormen, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, aj.

  Jana Mynářová

  Mgr. Jana Mynářová, ICF ACC - profesionální koučka s mezinárodní certifikací ICF ACC, lektorka, psycholožka

  V roce 2000 ukončila magisterské studium jednooborové psychologie na FF MU Brno a od roku 2009 postgraduálně studuje pedagogickou psychologii na FF UP v Olomouci. Absolvovala 850 hodin výcviku v terapii všímavostí a absolvovala kurz Presence-Based Coaching vedený Dougem Silsbeem v Severní Karolíně, USA. V současnosti rozvíjí v České republice směr nazvaný Všímavý koučink (Mindful Coaching - odkaz zde) a z angličtiny přeložila knihu The Mindful Coach vydanou v roce 2012 nakladatelstvím Maitreia. Spolupodílí se na vedení našeho výcviku v integrativním koučinku. Je členkou ICF Glogal a ICF Czech Republic a certifikovaným profesionálním koučem ICF (ACC). Je členkou Asociace integrativních koučů. Koučuje v češtině a angličtině.

  Břetislav Kantor

  Mgr. Břetislav Kantor - systemický kouč, psychoterapeut a supervizor

  V oblasti vzdělávání dospělých a poradenství působí již od roku 2009, na vedoucích pozicích v neziskovém sektoru pracuje od roku 2009 (zpracování metodických postupů práce; mentoring podřízených; vedení, zpracování a fundraising projektů; komunikace s donátory apod.). Koučování a supervizi se věnuje od roku 2015.

  Vystudoval sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). Dále absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod, 2009-2012) a absolvuje komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ (500 hodin, 2015-2017). Je předsedou odborné sekce A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním ) v oblasti patologického hráčství.

  Petra Klapuchová

  Mgr. Petra Klapuchová – kouč, lektor, konzultant pro jazykové vzdělávání

  Studovala romanistickou filologii na Masarykově univerzitě v Brně a na Université Paris Descartes – Sorbonne v Paříži. Od roku 2005 se věnuje lektorské praxi, konzultantské a poradenské činnosti především v oblasti zvyšování efektivity jazykového vzdělávání, tvorby individuálních profesních i osobních plánů a podpoře při jejich naplňování. Přednáší na konferencích v Evropě a v Kanadě a je autorkou řady článků na téma jazykové politiky a vícejazyčnosti.

  Je absolventkou akreditovaného výcviku Integrativní kouč, International Integrative Coach, krátkodobého výcviku New Ventures West v Kanadě a dalších kurzů zaměřených na koučování a osobní rozvoj. Nejčastější témata, se kterými se na ni klienti obracejí, jsou time management, sladění osobního a profesního života, zvyšování sebevědomí a dosahování cílů. Ve své koučovací praxi využívá principů NLP a je členkou Asociace integrativních koučů. Koučuje v češtině, angličtině, francouzštině a španělštině.

  Mgr. Hana Stejskalová

  Mgr. Hana Stejskalová - koučka, lektorka, psychoterapeutka pro oblast Plzeň

  Absolvovala magisterské studium na JČU v Českých Budějovicích a studium psychologie na ZČU v Plzni. Zájem o efektivní rozvoj osobnosti doplnila postgraduálním výcvikovým programem pro kouče na Institutu systemického koučování v Praze. Terapeutické dovednosti získala na Institutu Hermes solutions training (strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie podle Miltona H.Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům)

  Od roku 2010 působí v soukromé praxi jako poradce, kouč a psychoterapeut. Je členkou České asociace pro psychoterapii. V oblasti osobnostního rozvoje a koučování pracuje nejčastěji s manažery v oblasti kariérového růstu, budování  a řízení týmu, vedení přijímacích pohovorů a prezentací projektů. Jako lektorka vzdělávacích společností vytváří programy podle potřeb klienta. Interaktivní workshopy v mnoha projektech vede pravidelně v rámci témat komunikace, prezentace a sebeprezentace, obchodních dovedností a marketingu. 

  Externě vyučuje psychologii na Bezpečnostně právní akademii. Přispívá odbornými texty do sborníků Školy obnovy venkova Šumava-Český les. Vytvořila řadu studijních modulů k e-knihovně středoškolské psychologie. Pořádá přednášky pro veřejnost.

  Referenční firmy:

  Plzeňská teplárenská, a.s. (Umění vyjednávat a zvládat stres pro management společnosti, mediální komunikace pro tiskovou mluvčí), Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (obchodní komunikace), Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. (osobní rozvoj zaměstnanců v oblasti komunikace), ACCoach, s.r.o. (obchodní praxe, koučování, vzdělávání dospělých a řízení projektů), ProHeq CZ, s.r.o. (efektivní komunikace v týmu a řešení konfliktů), Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. (kariérní koučink, manažerské vedení týmu), Adomus-reality jinak (koučování pro výběr, přípravu  a řízení nových makléřů, kurz pro manažery poboček), Czech Coal a.s. (sebeřízení obchodního manažera, příprava na výběrová řízení pro dodavatele energií), R1 ZAK TV s.r.o. (koučování, strategie řízení poboček, supervize porad a přijímacích řízení), NIDV Plzeň (Coaching jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu- pro vedení škol), AGAkcent, s.r.o. (metody práce s veřejností  a umění vyjednávat, komunitní vyjednávání a jeho úskalí), INTIME Express Logistics s.r.o. (manažerský koučink, strategie vedení a komunikace v týmu, profesní kvality obchodníka)

  Externí spolupracovníci

  Oldřich Šuleř

  Ing. Oldřich Šuleř - vedoucí lektor kurzů managementu

  Trenér, konzultant, kouč

  Absolvoval Technickou univerzitu – Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982). Pracoval jako projektant, po roce 1989 pak byl postupně vedoucí personálního a právního oddělení, personální manažer a člen dozorčí rady. Později působil jako lektor švýcarské vzdělávací nadace, konzultant, trenér a manažer vzdělávání americké poradenské firmy, člen představenstva české stavební firmy, jednatel vzdělávací společnosti a společník poradenské skupiny.

  Zúčastnil se řady zahraničních manažerských programů, např. tříměsíčního studijního programu pro manažery ze střední a východní Evropy (Nikkeiren) v Japonsku (Tokio, Ósaka, Kóbe, Hirošima, Kjóto), programu Phare ve Velké Británii Management a rozvoj lidských zdrojů v Tynemouth a studijního programu pro manažery českých firem v Newcastle a Sunderlandu. Prošel rovněž tréninkem trenérů managementu na Floridě v USA a výcvikem regionálních manažerů vzdělávání v Amsterdamu.

  Přednášel externě na UP Olomouc (manažerské techniky) a na ekonomické fakultě TU-VŠB Ostrava (moderní směry managementu a současný management).

  Od roku 1993 pracuje jako lektor, konzultant nebo kouč v řadě významných českých, slovenských a zahraničních firem. Má bohatou publikační činnost. Vedle 22 studijních textů (skript) pro vzdělávání v manažerských dovednostech a soft skills, článků v Moderním řízení a Controller News je autorem resp. spoluautorem 12 knih o řízení a manažerských a měkkých dovednostech: „100 klíčových manažerských technik“ (2009), „5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout“ (2008), „Porada jako efektivní nástroj řízení“ (2008), „Management“ (2006), „Zvládáte své manažerské role?“ (2002), „Firemní strategie – plánování a realizace“ (2002), „Management“ (2002), „Jak řídit a vést porady“ (2001), „Manažerské techniky I, II, III“ (1995-2003), „Základy managementu“ (2013).

  Referenční firmy:

  Scheidt&Bachmann Slovakia, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Škoda Auto, Hayes Lemmerz Czech, FK dřevěné lišty, Cromodora Wheels, Ostroj Opava, Granitol Moravský Beroun, Varroc Lighting Systems, Retigo Rožnov p. R., Eurogema CZ, B:Tech Havlíčkův Brod, Siemens Electric Machines aj.

  Šárka Tomisová

  Ing. Šárka Tomisová  - lektor, kouč a konzultant se specializací na logistiku a finanční gramotnost

  Vystudovala vysokou školu Logistiky v Přerově. Logistiku vykonává prakticky a to především jako odborník- konzultant, dále pak vyučuje a vede studenty ve vzdělávacích institucích studenty MBA – Cambridge Business Scholl, Business Institut EDU a.s. Je spoluzakladatelkou a byla první výkonnou ředitelkou Asociace integrativních koučů, jejíž členkou je i dnes.

  Jako lektor působí v rozsáhlé oblasti soft skills a motivace vůbec. Celou řadu let spolupracuje na motivačních projektech v oblasti „Finanční a spotřebitelské gramotnosti“ a „Zahájení podnikání“. V logistice se zaměřuje na distribuční logistiku a s tím související oblasti, moderní i tradiční metodiku a její aplikaci v současné logistice, kde se věnuje jak odborné tak základní orientaci v logistice, znalosti procesů a systémů v oboru a to v pozici trenéra, lektora a konzultanta. V oblasti koučinku se věnuje osobnímu a kariérnímu rozvoji, a to nejvíc v podobě individuální práce s klientem. Je tvůrce a spolutvůrcem celé řady podpůrných materiálů pro nejrůznější vzdělávací aktivity a projekty.

  Referenční firmy:

  Business Institut EDU a.s., Cambridge Business School s.r.o., CElogis a.s., CS Systém, s.r.o., eD´ systém Czech a.s., Frost Logistics, s.r.o., Letovické strojírny s.r.o., Liga ops, Mürdter – Dvořák - lisovna, nástrojárna, s.r.o., Seven Sport s.r.o., BDO Advisory s.r.o., Cofet a.s., Ideal education s.r.o., IRP, s.r.o., Logistická akademie, MEK-IN, s.r.o., ZŠ Bučovice

  Martina Martušková

  Bc. Martina Martušková - koučka, lektorka a konzultantka se specializací na kariérové poradenství

  Je absolventkou výcviku Systemická supervize a koučování – vzdělávací a tréninkový program , INSTITUT S&K HERMES Praha, INTECO - akreditovaného výcviku v integrativním koučinku a IIC INTERNATIONAL COACH - supervizního výcviku v Ericsksonově přístupu ke klientovi a Mindfullcoachingu. Koučinkem se zabývá od roku 2010.

  V současné době pracuje jako odborný konzultant pro projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Poradenství a koučink“ a zároveň působí jako koučka a lektorka pro neziskovou organizaci Anulika o.s. Náplní práce je zajištění individuálního rozvoje klientů, s ohledem na jejich potřeby a cíle, zvyšování kompetencí a pomoc při řešení záměrů. Vytváří motivační programy pro zaměstnance, kurzy osobního rozvoje pro veřejnost a aktivní zážitkové workshopy a tréninky kreativity s prvky muzikoterapie. Aktivně působí v oblasti kariérového poradenství a koučinku, mimo jiné jako poradce a kouč pro Fond dalšího vzdělávání v projektu „Pracovní návyky“. Spolupracuje s úřady práce na dalším vzdělávání zaměstnanců, především v oblasti rozvoje komunikačních dovedností a prevence syndromu vyhoření. Je členkou Asociace integrativních koučů.

  Referenční firmy:

  Ministerstvo práce a sociálních věcí - Fond dalšího vzdělávání, Aksal o.s., Anulika o.s., DoRA -Dobrovolnická Regionální Agentura Plzeň, Allpek s.r.o., Entremis RK, Anabell o.s., Úřad práce Opava, Úřad práce Vítkov, Úřad práce Hlučín

  nahoru

  Aktuality

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty