Náš příběh

 • O nás |
 • Náš příběh
 • Náš příběh

  Jsme vzdělávací a konzultační centrum, zajišťující vzdělávání a rozvoj profesionálů, manažerů a široké veřejnosti. Od roku 1995 rozvíjíme vlastní know-how díky znalostem a zkušenostem získaných manažerskou, podnikatelskou a koučovací praxí našich expertů v ČR, SR, Japonsku, Švédsku či USA. 

  Naši experti jsou členy prestižních asociací Asociace integrativních koučů a České asociace pro psychoterapii.

  A jak začalo?

  Na konci roku 1995 se dohodli 3 manažeři, že začnou své zkušenosti z podnikatelské praxe a ze zahraničí společně předávat dále. Byli to Ing. Oldřich Šuleř, PhDr. František Bělohlávek, PhD. a PhDr. František Kalabis. A tak začala naše éra manažerského vzdělávání, jedno a dvouleté intenzivní akreditované vzdělávání pro střední a vyšší management, "takové malé MBA" se říkalo v té době. Naše kurzy absolvovalo přes 1500 manažerů. 

  V roce 1998 se díky zapojení psychologů a personalistů do lektorského týmu manažerské vzdělávání rozšířilo a společensky prospěšné programy, z nich nejúspěšnější byl Manažer/manažerka vlastní kariéry.

  V roce 2005 se do společnosti vrátila PhDr. Sylvie Navarová - psycholog a éra manažerského vzdělávání plynule přešla na rozvoj orientovaného přístupu ve vzdělávání. Do manažerského vzdělávání bylo začleněno více psychologie. V roce 2009 PhDr. Sylvie Navarová společnost koupila a tím se posílila orientace na rozvoj a osobnostní růst našich klientů ještě více. Byly zahájeny koučovací programy pro školy, lektory, poradce a HR manažery. Pokračovaly i nadále společensky prospěšné programy pro absolventy, ženy po mateřské dovolené, osoby pečující o osoby blízké, nezaměstnané či osoby nad 50 let rozšířené o praxe v reálném pracovním prostředí a zprostředkování zaměstnání. Od roku 2010 poskytujeme psychoterapeutické služby široké veřejnosti v Ostravě, Brně, Praze a Plzni.

  A co bude dále?

  I nadále budeme využívat všech našich zkušeností z manažerské a psychologické praxe. Orientujeme se na rozvoj lidských zdrojů zejména psychologickými prostředky.

  Firmám můžeme nabídnout profesionální vedení manažerského vzdělávání a rozvojová setkání týmů vedené psychologem a koučem.

  Profesionálům ve školství a sociálních službách zajistíme supervize a koučink týmů k růzstu jejich profesionálního přístupu.

  Široké veřejnosti nabízíme vzdělávání, psychoterapeutické a koučovací služby.

  Koučům umožníme rozšíření manažerského koučovacího přístupu o další integrativní metody a psychologii pro kouče.

  AKTUÁLNÍ TOP NABÍDKA

  Dlouhodobé výcviky:

  Koučovací výcvik INTECO / Koučink ve výchově a vzdělávání

   koučovací výcvik

  Krátkodové kurzy (nejen) pro pedagogy:

  Kariérové poradenství: Kariérový koučink  / a další 

   vzdělávání managerů a koučink

  Osobní a profesní rozvoj  /  Supervize & Mentoring

   koučink

  nahoru

  Z jakých zkušeností čerpáme

  Vzdělávací programy

  Jsou sestavovány pro firmy na základě analýzy vzdělávacích potřeb. Tyto programy jsou zaměřeny na odstranění konkrétních slabin nebo rozvoj konkurenčních předností. Studium je kombinací individuálních studijních aktivit účastníků, skupinových aktivit a individuálních poradenských akcí. Prakticky zaměřené studium využívá kromě nejnovějších teoretických poznatků i zkušenosti z bohaté praxe lektorů a dává prostor pro vzájemné předávání praktických zkušeností i ze strany účastníků.

  Odborné semináře a tréninky manažerských dovedností

  Jsou pořádány pro jednotlivé firmy a instituce za účasti domácích i zahraničních odborníků. Semináře a tréninky mohou být zaměřeny na konkrétní problémy klienta.

  Poradenské programy

  Jsou připravovány pro orgány státní správy a samosprávy. Programy jsou zaměřeny na aktivní řešení situace skupin obyvatelstva, u kterých vzniká problém v oblasti zaměstnatelnosti, sociální integrace a rovných příležitostí.

  Úspěšné projekty Školy manažerského rozvoje s.r.o:

  nahoru

  Aktuality

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty