Zajájení dalšího běhu Kariérového koučinku do škol v Opavě

 • Aktuality |
 • Zajájení dalšího běhu Kariérového koučinku do škol v Opavě
 • 24. února 2012

  V Opavě na obchodní akademii a střední odborné škole logistické rozjíždíme další běh projektu Kariérový koučink do škol. Do projektu bude zapojeno 30 žáků 3.D třídy. Žáci budou seznámeni na Workshopu v pátek 24. února s aktivitami jako je profesní diagnostika zaměřená na sebepoznání. Další aktivita kariérový koučink vedený certifikovaným koučem, zaměřený na rozvoj vlastností, dovedností, schopností, volbu školy a povolání. Koučování (koučink) je forma rozhovoru vedená tak kladením otázek tak, aby si klienti sami přicházeli na svá řešení. Poslední aktivitou je Kompetence pro trh práce zaměřená na efektivní komunikaci (verbální komunikaci, neverbální komunikaci), asertivní techniky, práce s informacemi, sebeprezentaci a komunikační dovednosti.

 • O nás
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • GDPR
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty