Vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Vzdělávání |
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků |
 • Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání
 • Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání

  O kurzu

  Cílem semináře je skrze osobnostní a sociální rozvoj pedagogů dojít k využití všímavosti při mentorování a výuce. Účastníci se tak v průběhu 80 hodinového kurzu stanou mentory využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jaké pomoc svým žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. V ideálním případě kurz navazuje na výcvik Koučink ve vzdělávání a výchově.

  Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci si koučovací styl vedení vyzkouší v rámci modelových situací a tréninku.

  • Termín: od 13.10.17 do 09.02.18 v Brně a od 27.04.18 do 01.12.18 v Ostravě
  • Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin (8 dnů)
  • Místo konání: Brno - Příkop 22/2a, Ostrava - Dvorní 756/9
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Akreditace kurzu: MŠMT DVPP č. MSMT- 6215/2017-2-474

  Cíle kurzu

  Pedagogové se naučí:

  • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v mentoringu a tuto dovednost předávat také žákům
  • Tříbení citlivosti své i žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
  • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také žákům
  • Zvyšovat optimismu a životní pohodu (well-being) svou i žáků
  • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí pro výuku s vlivem na vytváření optimistické třídy
  • Vést mentoring kolegů a mentorský přístup využívat ve směru k žákům

  Obsah

  • Vymezení pojmu všímavosti a mentoringu a stanovení učebního cíle
  • Jak funguje mozek a zaměření pozornosti
  • Vlastní postoje a interpersonální vztahy
  • Soustředění a sebeusměrňující dovednost
  • Sebepoznání a rozvoj komunikačních dovedností v oblasti mentorování
  • Řešení problémových a obtížných situací za pomoci všímavosti v mentoringu

  Cena

  • 26.000,- Kč (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT) - možnost množstevních slev
  • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před jeho zahájením na základě daňového dokladu
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 373918033/0300, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně 2 měsíce před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.

  Komu je kurz určen

  V rámci Šablon je program je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

  Číslo a název aktivity:

  II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

  III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

   

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Jana Mynářová, PhDr. Jana Zouharová, PhD.

   

  Aktuální termíny zahájení kurzů

  Termín zahájení v Brně: 21. 4. 2017 - poslední 2 místa

  Harmonogram kurzu:

  13.-14.10.2017

  (pá-so)

  Všímavost a mentoring I

  9:00-18:00 hod.

  20.-21.11.2017

  (pá-so)

  Všímavost a mentoring II

  9:00-18:00 hod.

  01.-02.12.2017

  (pá-so)

  Všímavost a mentoring III

  9:00-18:00 hod.

  13.01.2017

  (so)

  Řešení problémových a obtížných situací za pomoci všímavosti v mentoringu

  9:00-18:00 hod.

  09.02.2018

   (pá) Řešení problémových a obtížných situací za pomoci všímavosti v mentoringu

  9:00-18:00 hod.

   

   

  Termín zahájení v Ostravě: 21. 4. 2017

  Harmonogram kurzu:

  27.-28.04.2018

  (pá-so)

  Všímavost a mentoring I

  9:00-18:00 hod.

  25.-26.05.2018

  (pá-so)

  Všímavost a mentoring II

  9:00-18:00 hod.

  22.-23.06.2018

  (pá-so)

  Všímavost a mentoring III

  9:00-18:00 hod.

  15.09.2018

  (so)

  Řešení problémových a obtížných situací za pomoci všímavosti v mentoringu

  9:00-18:00 hod.

  12.10.2018

   (pá) Řešení problémových a obtížných situací za pomoci všímavosti v mentoringu

  9:00-18:00 hod.

   

  Pro přihlášení na kurz, využijte níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte na tel. 605214849. V poznámce uveďte místo, kde se chcete účastnit.

  1. Identifikační údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty