Kurz koučování

 • Vzdělávání |
 • Kurz koučování
 • Připravujeme otevření 8. výcvikové skupiny v BRNĚ

  Na podzim jsme zahájili výcvik INTECO - Integrativní kouč v OSTRAVĚ (7. výcviková skupina) a na jaro 2017 otevíráme tento výcvik v Brně - 8. výcviková skupina Brno 21.4.2017 - 14.4.2018.

    Integrativní kouč

  nahoru

  Reference na kurz Integrativní kouč

  "Kurz Integrativní kouč motivovaného účastníka vtáhne do děje takovým způsobem, že po absolvování, díky profesionálnímu a lidskému přístupu lektorů, změní přístup k sobě a tím pádem i k druhým. Samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Mám vlastní zkušenost a kurz jednoznačně doporučuji."

  Renata Václavková, kouč, psychoterapeut


  "Výcvik Integrativní kouč je pro mě i mé kolegy, kteří jej absolvovali, něčím, co nás profesně velmi posunulo v oblasti koučovaní našich klientů.

  Lektorky vedou výuku vysoce profesionálně, interaktivně a přitom lidsky. Techniky a koučovací směry, které jsme se naučili,  jsou velkou inspirací, využíváme s úspěchem v praxi a naši koučovaní jsou spokojení.

  Mohu s čistým svědomím jen doporučit.

  Přeji vám hezké okamžiky s koučinkem."

  Iveta Štvartáková   

  poradce pro individuální rozvoj
  New Dimension s.r.o.


  "Již dříve jsem měl silný pocit, že některé školy a přístupy kloužou po povrchu a nemístně zjednodušují. Mám radost, že všímavý koučink k nim nepatří a nabízí mi odpovědi i na složitější a hluboké otázky týkající se bytí."

  Rostislav Honus

  nahoru

  O kurzu Integrativní kouč

  • akreditace MŠMT dle standardů ICF - číslo akreditace: MSMT-7632/2015-1/225 platná od 6.5.2015 do 7.5.2018
  • 203 výukových hodin

  Kurz koučování v Integrativním koučinku má výcvikový charakter. Jde o roční výcvik v koučinku. Kurz obsahuje:

  • vzdělávací semináře (14 výukových dní po 10 vyučovacích hodinách),
  • supervizní setkání určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (3 výukové dny po 10 vyučovacích hodinách, 3 individuální supervize),
  • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin),
  • závěrečné zkoušky,
  • e-learningovou podporu.

  Kurz Integrativní kouč zahrnuje směry v ČR známé (výkonový a manažerský koučink, systemický koučink, koučink inspirovaný M.H.Ericksonem, kariérový koučink, týmový a skupinový koučink) a přináší jeden zcela nový. Tím novým stylem je všímavý koučink. Podrobný obsah zde.

  NAŠIM PŘEDPOKLADEM JE, ŽE KOUČINK JE ZPŮSOB MYŠLENÍ, KTERÉMU SE ÚČATNÍCI KURZU POSTUPNĚ UČÍ, VSTŘEBÁVAJÍ JEJ A POTOM MOHOU EFEKTIVNĚ KOUČINK VYUŽÍVAT V PRÁCI, POMÁHAT DRUHÝM K JEJICH OSOBNÍMU RŮSTU, MOTIVOVAT KLIENTY KE ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH VÝKONŮ, DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ APOD.


  Účastníci výcviku si odnáší z každého semináře:

  • sebereflexi
  • nové zkušenosti a koučovací nástroje pro praxi
  • rozšíření vnímání druhých (každý je jedinečná bytost)
  • ale také únavu a radost z nových objevů, protože v průběhu seminářů opravdu pracujeme!

  V průběhu kurzu dáváme možnost si navíc sjednat zkoušky za jednotlivé moduly a získat certifikát za systemický koučink, všímavý koučink či manažerský koučink dle svého výběru. Zkoušky navíc jsou zpoplatněny jako supervize.

  Kurz vedou certifikovaní kouči, experti na jednotlivé koučovací styly. Info o lektorech zde.

  Místo a termín realizace:       

  • Ostrava, zahájení 6. výcvikové skupiny: 27.11.2015, závěrečné zkoušky: 14.-15.10.2016 (dříve dle splnění výcvikových povinností). Můžete se již nyní předběžně přihlásit (přihláška níže na stránce).

  Cena:                                    

  • 49.500,- Kč (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT), při platbě celkem před zahájením kurzu 45.900,- Kč 
  • Splatnost 1. splátky nebo celé částky je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu (13/04/2017)
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 373918033/0300, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně 2 měsíce před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.

  Možnost slev:                        

  (slevy se nesčítají)

  Podmínky pro získání akreditovaného certifikátu / osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  Formální:

  1. VŠ vzdělání či SŠ vzdělávání 
  2. 80% účast na skupinových aktivitách vč. supervizí
  3. 100% účast na individuálních supervizích
  4. doložení 30 odkoučovaných hodin viz. přiložená tabulka
  5. práce o metodě v rozsahu 10 normostran
  6. kazuistika (popis nejlépe ukončené práce s klientem obsahující min. 3 sezení) v rozsahu 10 normostran
  7. dokončení e-learningu testy
  8. prezentace práce o metodě a kazuistiky u zkoušek (zkoušky v rozsahu 2 vyuč. hodin/osobu)
  Kvalitativní:
  Vámi zaslané práce budou pročítat 2 lektorky. Díváme se zejména na Vaši koučovací práci, proto také budeme chtít číst Vaše otázky, Vaše reflexe a Vaši orientaci v tom, co děláte, jak to děláte a co si berete z prezentovaných koučovacích přístupů a kam jste s klientem došli. Konečné rozhodnutí o úspěšnosti zkoušky učiníme po prezentaci prací u zkoušek.

  Časové plány naleznete zde.

  Na základě dotazů zájemců o kurz koučování uvádíme, že zájemci o získání certifikátu rychleji než za rok mohou absolvovat vybraný modul a získají certifikát po úspěšné zkoušce složené z individuální prezentace své práce formou kazuistiky vedoucímu lektorovi (certifikát nebude akreditovaný). Více obsah kurzu a platební podmínkyPřednostně do výcviku zařazujeme zájemce o celý program, kterým můžeme garantovat získání profesionálních znalostí a zkušeností v koučování.

  Zájemci o kurz  využijte níže uvedený formulář (vepište místo, které pro svou účast preferujete Ostrava / Brno):

  1. Identifikační údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné

  Komu je kurz Integrativní kouč určen

  Kurz Integrativní kouč je určen:

  • manažerům
  • personalistům
  • psychologům
  • sociálním pracovníkům
  • pedagogům
  • vedoucím pracovníkům
  • terapeutům
  • lektorům dalšího vzdělávání
  • kariérovým poradcům
  • poradcům pro osobní rozvoj
  • zájemcům o osobní rozvoj
  • koučům

  nahoru

  Kontakt pro další informace o koučovacím kurzu

  Pro doplňující informace je Vám k dispozici:

  PhDr. Sylvie Navarová, jednatelka společnosti

  tel.: 605 214 849

  e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

  nahoru

  Články o kurzu koučování

  O kurzu koučování bylo publikováno několik článků. Můžete si je přečíst na webu iDnes nebo v autoských článcích majitelky Školy manažerského rozvoje zde.

  nahoru

 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty