Koučink ve vzdělávání a výchově

 • Vzdělávání |
 • Koučink ve vzdělávání a výchově
 • Popis kurzu Koučink ve vzdělávání a výchově

  Cílem programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s  technikami koučování ve vzdělávání a výchově vč. využití v kariérovém a výchovném poradenství. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické psychologie a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a z oblasti kariérového poradenství. Naučí se "na řešení zaměřené" techniky koučování jednotlivců, kolektivu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat.

  Jak koučink můžete využít ve škole? V prvé řadě k seberozvoji. A dále:

  Využití koučinku ve školách

  Zdroj: Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí a Mgr. Iva Mládková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Petřvald (úspěšní absolventi kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání)

  Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink koučování se zpětnou vazbou, metodické videoukázky.

  Časová dotace: 80 vyučovacích hodin - akreditování MŠMT v souladu s DVPP č. MSMT-1031/2017-2-204

  + 10 hod. individuálního koučování (praxe)

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  Kurz je součástí výcviku INTECO - Integrativní kouč a lze si tak "na řešení zaměřený" přístup rozšířit o Všímavý koučink, Koučování týmu a Supervize k profesionalizaci práce s klienty.

  Koučink ve vzdělávání a výchově

  nahoru

  Aktuální termín zahájení kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání

  Termín zahájení v Brně: 21. 4. 2017

  Harmonogram kurzu:

  21.-22.04.2017

  (pá-so)

  Solution koučink I. – Základní principy Integrativního koučinku

  9:00-18:00 hod.

  19.-20.05.2017

  (pá-so)

  Manažerský koučink v praxi

  9:00-18:00 hod.

  23.-24.06.2017

  (pá-so)

  Solution koučink II. – Systemický koučink

  9:00-18:00 hod.

  15.-16.09.2017

  (pá-so)

  Ericksonovský koučink, Koučink specifických skupin

  9:00-18:00 hod.

   

  Termín zahájení v Ostravě: 15. 12. 2017

  Harmonogram kurzu:

  15.-16.12.2017

  (pá-so)

  Solution koučink I. – Základní principy Integrativního koučinku

  9:00-18:00 hod.

  19.-20.01.2018

  (pá-so)

  Manažerský koučink v praxi

  9:00-18:00 hod.

  23.-24.02.2018

  (pá-so)

  Solution koučink II. – Systemický koučink

  9:00-18:00 hod.

  23.-24.03.2018

  (pá-so)

  Ericksonovský koučink, Koučink specifických skupin

  9:00-18:00 hod.

  nahoru

  Zpětná vazba účastníků na koučovací kurz

  "Koučovací výcvik Koučink ve výchově a vzdělávání mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku - že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná. Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče." Petra Mařádková, pedagog a psycholog

  "Pokud bych měla jedním slovem zhodnotit výcvik, kterým jsem prošla, bylo by to určitě slovo výborný. Koučovací výcvik je velmi kvalitním nástrojem pro maximální zdokonalení komunikačních dovedností a rozvoji kompetencí řešit problém. I kdybych se už nikdy nevěnovala koučování jako takovému, stoprocentně velkou část získaných dovedností použiji a používám ve své práci v pozici vedoucího pracovníka. Tento komunikační nástroj je k nezaplacení a já velmi děkuji celému týmu za čas, který nám věnoval a chuť díky níž nás z pozice nezasvěceného člověka posunul na pozici kouče. Ovšem dovednosti nejsou zadarmo, tudíž jenom neustálý trénink a sebereflexe povedou k dalšímu zdokonalení. Děkuji! Věra", zástupce ředitele ZŠ Krnov

  "byl bezva a bylo pro mě příjemné strávit čas s příjemnými a zajímavými lidmi
  a těším se na příště... Iva", vedoucí učitelka MŠ Petřvald

  O využití získané dovednosti v praxi napsali naši absolventi články:

  Inspirace pro aplikaci prvků koučinku

  Pár dobrých důvodů, proč by si měl akademik najmout kouče

  Zpráva o využívání koučování v mateřských školách v České republice

  nahoru

  Obsah kurzu Koučink ve vzdělávání a výchově

  Náplň jednotlivých setkání:

  Obsah

  1. Setkání:

  Základní principy Integrativního koučinku - Základy koučování ve výuce I. (20 hod.) - seznámení s metodou (principy, přínosy, úskalí), trénink schopnosti práce s cílem koučování a s motivací koučovaného, práce s tělem – rozpoznávání fyzických projevů (sebereflexe, schopnost nahlížet druhého) vč. ujasnění způsobu využití koučinku v rámci kariérového poradenství. 

  • Filozofické základy a principy koučinku, etický kodex a přehled kompetencí kouče dle ICF
  • Vytvoření partnerského vztahu kouč – koučovaný (důvěra)
  • Škálování
  • Základní struktura rozhovoru (první a další sezení)
  • Formulace zakázky, cíle koučování
  • Nabídka otázek (druhy otázek, uzavřené, otevřené, konstruktivní, před-stava budoucnosti)
  • Sebedefinice jsou profesionála pracujícího koučovacím způsobem

  2. Setkání:

  Manažerský koučink v praxi - Základy koučování ve výuce  II. (10 hod.) a Pedagog jako kouč  I. (10 hod.) - zaměřeno na specifické komunikační dovednosti a specifické koučovací techniky potřebné v rámci procesu koučování vč. kariérového koučování.

  • Způsob vedení koučovacího rozhovoru - techniky kouče
  • Metodika správného stanovování cílů SMART+ES
  • Metoda GROW
  • Intenzivní tréninky pro aplikaci do praxe

   3. Setkání:

  Systemický koučink - Koučink ve vzdělávání a vzdělání v koučinku (20 hod.) - zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Typy bariér, práce s komplikovanými typy osobností v koučování apod. Vše vychází se systemického přístupu a z technik kariérového koučování.

  • Typy klientů a způsoby vedení rozhovorů s nimi (Návštěvník / Stěžovatel / Zákazník)
  • Zadání třetích stran – specifika koučinku ve školním/sociálním prostředí, práce s rodiči
  • Typy koučovacích rozhovorů/interakcí ve třídě (Provázení / Kontrola / Vzdělávání / Poradenství)
  • Technika z kariérového poradenství: Cesta životem pro hledání zdrojů klienta, jeho úspěchů a způsobů zvládání zátěžových situací
  • Práce s prostorem s jednotlivcem a skupinou

   4. Setkání:

  Ericksonovský koučink - Pedagog jako kouč  II. (10 hod.) - zaměřeno na budování kontaktu mezi koučem a koučovaným, techniky podporující a ověřující kvalitu kontaktu a podporující motivaci klienta ve vztahu k současnému působení a k budoucímu pracovnímu uplatnění.

  • Další nástroje kouče - Koučovací šipka
  • 4 koučovací otázky pro rozhodování
  • Práce s hodnotami a identitou dle M.H.Ericksona
  • Nácvik rozhovorů 
  • 3 židle

  5. Setkání:

  Koučink specifických skupin - Koučovací techniky ve vzdělávání (10 hod.) - zaměřeno na sebereflexi účastníků, zhodnocení vlastních schopností a dovedností práce s rozvojovým/profesním plánem klienta. Způsoby implementace koučování do vlastní praxe.

  • Reflektování
  • Zpětná vazba - formulace a poskytování vč. jednání s problémovým klientem (např. rodičem apod.)
  • Sebereflexe kouče, metareflexe
  • Nástroje rozvojového a kariérového koučování: Kolo rovnováhy, technika Walta Disneyho
  • Supervidované vedení rozhovoru jako závěr kurzu, předání Certifikátu

  Cena:

  • 26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 4.000,- Kč na účet číslo 373918033/0300, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
  • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu (08/12/2017) na základě vystaveného daňového dokladu
  • Možnost množstevních slev

  Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO - Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT).

  1. Identifikační údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty