Koučink ve vzdělávání a výchově

 • Vzdělávání |
 • Koučink ve vzdělávání a výchově
 • Připravujeme otevření další výcvikové skupiny v OSTRAVĚ a v BRNĚ

  15.12.2017 otevíráme běh 6. výcviku v Ostravě. Tento běh je OBSAZEN!

  Přijímáme přihlášky do 7. běhu v OSTRAVĚ zahájení 13.04.2018, datum ukončení 8.9.2018.

  Přijímáme přihlášky do 8. běhu v BRNĚ zahájení 27.04.2018, datum ukončení 22.9.2018.

  Zájemci mouhou využít registrační formulář níže, s uvedením poznámky Ostrava nebo Brno!

  Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Číslo akreditace: MSMT-1031/2017-2-204 (do 02/2020)

  nahoru

  Popis kurzu Koučink ve vzdělávání a výchově

  Cílem programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s  technikami koučování ve vzdělávání a výchově vč. využití v kariérovém a výchovném poradenství. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pedagogické psychologie a pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a z oblasti kariérového poradenství. Naučí se "na řešení zaměřené" techniky koučování jednotlivců, kolektivu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat.

  Jak koučink můžete využít ve škole? V prvé řadě k seberozvoji. A dále:

  Využití koučinku ve školách

  Zdroj: Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí a Mgr. Iva Mládková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Petřvald (úspěšní absolventi kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání)

  Výcvik byl realizován pro ředitele a zástupce základních škol Moravskoslezského kraje v rámci projektu Koučink do škol (2014), pro pedagogický sbor SPŠCH Brno pod hlavičkou Koučink pro Vás PhDr. Jany Zouharové v rámci projektu Aplikace koučink na škole (2015) a pro pedagogy ZŠ a SŠ kraje Vysočina v rámci projektu BIG p.o. VYSOČINA EDUCATION, Jihlava (2017). Dále formou otevřených kurzů pro individuální zájemce od 2016 - dosud.

   

  Vzdělávací cíl:

  Podpora individuálního přístupu k žákovi, podpora rozvoje osobnosti žáka, spolupráce na řešení studijních či osobních problémů žáka, podpora při výběru budoucího povolání, vytvoření partnerského vztahu učitel - žák, posílení zodpovědnosti žáka.

  Hodinová dotace: 80 vyučovacích hodin (45 minut) 

  Semináře jsou vedeny interaktivní sebezkušenostní formou s krátkými vstupy výkladu. Využívané postupy:

  • výklad
  • interaktivní metody (diskuse, řešení případových studií, týmové hry, řešení simulování situací, skupinové aktivity)
  • kreativní metody (brainstorming, brainwriting)
  • nácvikové metody (hraní rolí, inscenační cvičení, přímá praktická činnost)
  • výukové filmy
  • sebepoznávací testy
  • koučink
  • využití DVD kamery ke zpětné vazbě

  Účastníci budou vybaveni pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžení body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. Bonusem pro účastníky je e-learningu a teoretickými základy probíraných témat.

  Doporučená literatura ke kurzu:

  • BOBEK, M., PENIŠKA, P. Práce s lidmi. Brno: NC PUBLISHING, 2008. ISBN 978-80-903858-2-5
  • PARMA, P. Umění koučovat. Praha: Alfa Publishing, 2006. ISBN 80-86851-34-6
  • WHITEMORE, J. Koučování. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-209-3

  Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, PhDr. Jana Zouharová, PhD.

  Cena:

  • 26.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
  • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 3.000,- Kč na účet číslo 373918033/0300, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
  • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu na základě vystaveného daňového dokladu
  • Možnost množstevních slev

  Časové plány kurzu Ostrava a Brno 2018

  Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO - Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a také kurzem Koučování týmu, případně využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

  Pro přihlášení využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

  1. Identifikační údaje

  • údaje označené hvězdičkou jsou povinné
 • O nás
 • Naše nabídka pro Vás
 • Kontaktní údaje
 • Náš příběh
 • Naši experti
 • Spolupracujeme s kolegy
 • Termíny kurzů
 • Platební podmínky otevřených kurzů
 • Reference
 • Aktuality
 • Kontakty